« Tagasi

Dokumentide vastuvõtmine

Kadrina Keskkool võtab vastu 2021­­.–2022. õppeaastal 1. klassis õppima asuvate laste dokumente 01.–30. aprillini.

Lapse sünnitunnistuse või -tõendi, vanema isikut tõendava dokumendi ja koolivalmiduskaardi koopia koos taotlusega saata e-postil hannely@kadrina.edu.ee või aadressil Kadrina Keskkool, Rakvere tee 4. Klassi vastuvõtmise taotluse vormi leiab Kadrina Keskkooli kodulehelt dokumentide alt.

Lapse tervisekaardi ja dokumendi pildi (3x4 cm) saab esitada kooli kantseleisse augustis. Info telefonil 5333 3898 kantselei, 5690 6171 õppealajuhataja.