« Tagasi

Hariduskogu võttis ette kooliruumi uuendamise visioonid

Täna, 20. märtsil toimus Kadrina hariduskogu laiendatud veebikoosolek, kuhu olid kutsutud ka volikogu ja vallavalitsuse liikmed, hariduskomisjon ning õpetajad.

Koosoleku juhatas traditsiooniliselt sisse hariduskogu algataja Juhan Viise. „Põhieesmärk on Kadrina jätkusuutliku arengu tagamine. Selleks, et saaksime seda hoida, tuleb hoida iga inimest, töökohta ja tegevust. Kadrina arengus on väga oluline, et kooli tegevus püsiks," sõnas Viise ning lootis, et liigutakse järjest konkreetsemate sammudega edasi.

Päevakavas oli kooli ruumimudelite analüüs rühmatööde alusel, millest tegi kokkuvõtte moderaator Aivar Soe. Arhitektid Katrin Koov ja Nele Šverns arhitektuuribüroost b210 tutvustasid Kadrina koolikompleksi ruumianalüüsi ja uue kooliruumi loomise võimalusi. Analüüsiti olemasoleva koolihoone plusse ja miinuseid ning toodi välja ruumilised ettepanekud nii praeguse hoone renoveerimiseks kui ka uue hoone rajamiseks. „Kadrina Keskkooli näol on tegemist väga huvitava hoonekompleksiga, millel on oma ajalugu ning mis on tähtis identiteedikandja," sõnas Koov, kuid lisas, et nende hinnangul on praegune kompleks liiga suur ja kallis ülal pidada. Kuuldud analüüsi võttis kokku Juhan Viise. „Informatsiooni oli palju ja see vajab seedimist. Näeme, et lahendusi on mitmeid ning meie eesmärgiks on leida tee, millega edasi minna," sõnas Viise.

Vallavanem Kairit Pihlak andis ülevaate edasisest. „Järgmine tegevus on valmistada ette arhitektuurikonkurss. Selleks on vaja leppida kokku mahud, mitu ruutmeetrit, kui suurele õpilaste hulgale jne koolikeskkonda loome," kõneles vallavanem ning lisas, et ideaalis võiks sügiseks laual olla eskiis, mis on Kadrina jaoks parim. „Oleme praeguse eelarvestrateegia koostamisel arvestanud, et järgmisel aastal oleks meil põhimõtteliselt võimalik tegeleda projekteerimisega," märkis Pihlak.

Päeva teises pooles andis Kadrina Keskkooli direktor Arvo Pani ülevaate õpilaste arvulisest prognoosist ja õpetajate vajaduse prognoosist, ning moderaator tutvustas, kuidas kooli visioonist lähtuva uue kooli tegevusmudelit luua ning kirja panna. „Tuult mõtetesse, hoogu tegudesse," lausus Soe.

Tegusa päeva võttis kokku Juhan Viise, kes tänas kõiki tööka ja tõsise laupäeva eest. „Suur töö on tehtud, palju on veel minna, aga usun, et oleme õigel kursil ja üheselt koostööd tehes leiame ka lahenduse," märkis Viise. Vallavanem Kairit Pihlak tänas kõiki osalejaid ning arhitekte antud informatsiooni eest. Nüüd on kõigil aeg kuulud üle mõelda ja arutada erinevates komisjonides, sihtgruppides. „Igasugune tagasiside on väga oluline, sest sealt hakkab välja kooruma meie enda inimeste soovid," sõnas Pihlak.