« Tagasi

Kadrina valla tee- ja tänavakatetel aukude remont

 Hange "Kadrina valla tee- ja tänavakatetel aukude remont" on lõppenud!

Kadrina Vallavalitsus kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära „Kadrina valla tee- ja tänavakatetel aukude remont".

Hankija hindab ja võrdleb ainult neid pakkumusi, mis vastavad hankedokumentides kirjeldatud nõuetele. Pakkumuse hindamiskriteeriumiks on madalaim pakutud hind. Pakkuja jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui pakutav hind ületab hankelepingu eeldatava maksumuse ja hankija finantseerimisvõimalused.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on hiljemalt 30. märtsiks 2021. aastal kell 10.00. Pakkumused esitada e-postil kadrina@kadrina.ee.

Hankedokument

Lisad

Edukaks tunnistati Eesti Keskkonnateenused AS.