Varade publitseerija

« Tagasi

Anna hääl parimale kaasava eelarve ideele

Kadrina valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub 25. aprillist kuni 9. maini 2022, mille järel kinnitatakse valitsuse korraldusega vallaelanike hääletuse tulemused 16. mail 2022.

 

Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Kadrina vallas. Iga hääletusel osalev isik saab hääletada vaid ühe meelepärase ettepaneku poolt.

Hääletada saab:

  • elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-IDga.
  • hääletuslehe kaudu Kadrina valla raamatukogus ja selle filiaalides.
  • väljalõigatud hääletuslehega Kadrina valla ajalehest Kodukant, hääletusleht tuua või saata hiljemalt 10.05.2022 Kadrina vallamajja, aadressil Rakvere tee 14.

Lisainfo: Kadrina valla arendusspetsialist, kaasava eelarve projektijuht Maris Aros, 322 5617, 5349 1160, Maris.Aros@kadrina.ee

Kadrina valla kaasava eelarve ettepanekuid esitati 1. märtsis kuni 1. aprillini, laekus kaks ettepanekut. Ettepanekud vaatas läbi hindamiskomisjon, koosseisus Kairit Pihlak, Aivar Aruja, Siim Umerov ja Maris Aros. Vallaelanike hääletusele kvalifitseerusid mõlemad ettepanekud.

Kaasava eelarve ettepanekud on järgmised:

Ettepanek nr 1. Ridaküla tiigi saare lava ehitamine, eeldatav maksumus 15 000 eurot.
Idee elluviimisel rajatakse Ridaküla tiigi saarele lava, millel oleks võimalik pidada kontserte ja vabaõhu üritusi. Lava seob terviklikuks kogu Ridaküla pargi ala. Eesmärk on saare lavale planeerida erinevaid üritusi, millest saavad osa võtta nii lapsed ja noored, kui ka kõik täiskasvanud ja eakad. Samuti saavad lava kasutada kõik soovijad oma lavastuste/kavade planeerimiseks. 

Ettepanek nr 2. Jõulinnaku rajamine, eeldatav maksumus 15 000 eurot.
Idee elluviimisel rajatakse Rakvere tee 4 kinnistule jõulinnak, mis koosneb 6 eri kõrgusel paiknevast lõuatõmbetorust, neljal eri kõrgusel asuvast jõutõmbetorust, varbseinast, rippredelist, kahest eri laiuses rööbaspuudest ja seljatõmbepingist. Eesmärk on soodustada Kadrina valla elanike kehalist aktiivsust, edendada tervislikke eluviise ning mitmekesistada elukeskkonda, mis ühise koosmõjuna suurendavad Kadrina valla kui elukoha atraktiivsust.