Varade publitseerija

« Tagasi

Kasulikud lingid kooli lõpetavale noorele ja noore kõrval olevale täiskasvanule

Kevad on käes, paljud noored on lõpetamas põhikooli, gümnaasiumit või kutsekooli ning ees seisavad valikud tuleviku osas.

Noore kõrval oleval täiskasvanul (hooldusvanemal, eestkostjal, perevanemal, kasvatajal, lastekaitsetöötajal) on väga tähtis roll noore suunamisel – oluline rääkida noorega tulevikust ja tutvustada erinevaid valikuvõimalusi ja pakkuda turvatunnet iseseisva elu alustamiseks. Siinkohal rida viiteid internetis leiduvale infole, mis võivad selliste mõttevahetuste jaoks ja karjäärivalikute tegemisel kasulikud olla.

Kasulikud lingid:

Rohkem teemasid juba Sotsiaalkindlustusameti kodulehel!