« Tagasi

"Kadrina Soojuse kaugküttetorustike renoveerimine"

 

Projekti nimi ja periood: Kadrina Soojuse kaugküttetorustike renoveerimine. Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev: 01.juuni 2018 (KIK juhatuse otsus nr 1-25/98). Projekti abikõlblikkuse periood lõpp 31. detsember 2019.

Projekti number:  2014-2020.6.02.18-0354

 

Projekti kogumaksumus 

544 750,00 EUR (lisandub käibemaks)

Projekti abikõlblik kogumaksumus

544 750,00 EUR

Projekti mitteabikõlblikud (MAK) investeeringukulud 

0,00 EUR

Maksimaalne EL Ühtekuuluvusfondi toetus

200 000,00 EUR

Minimaalne abikõlblik omafinantseering

344 750,00 EUR

Abimäär, %

ca 36,71%

 

Projekti lühiiseloomustus: 

Projekti eesmärgiks on soojustorustike renoveerimise kaudu kaugküttevõrgu toimimise kuluefektiivsuse tõstmine ning soojusenergia trassikadude oluline vähendamine. Projektiga rekonstrueeritakse arvestuslikult ca 1703 meetrit kaugküttetorustikke ja ehitatakse 130 m uusi torustikke (kokku 1833 m torustikke). Projekti tulemusena saab kogu Kadrina aleviku kaugküttetorustik renoveeritud, mis viib olulise soojusenergia säästuni ning tagab kaugküttevõrgu senisest efektiivsema ja kestlikuma toimimise aastateks.

 

Projekti üldised tehnilised näitajad:

Indikaator

ühik

 

Uue soojatorustiku pikkus

km

0,13

Renoveeritud soojustorustiku pikkus

km

1,70

Uue soojustorustikuga liitujate arv

tk

1

Soojusenergia kao vähenemine

MWh

415,9

 
Märkus: torustike pikkused on esialgsed (indikatiivsed) ning need täpsustuvad projekteerimis-ehitustööde käigus.

Projekti käigus renoveeritakse soojustorustik Nooruse tänaval, soojustorustik katlamajast kuni Spordikeskuseni  ja katlamajast kuni Huvikeskuseni. Samuti uuendatakse soojustorustik Rakvere tee 1 juurest kuni Kalevipoja tn 8 ja 10 ning Kalevipoja tn 3 ja 5 vaheline torustik. Huvikeskuse juurest ehitatakse soojustorustik rahvamajani. Soojustorustikud ehitatakse kombineeritult kas metallist või plastist eelisoleerituna.

 

Projekti rahastamine:

  1. AS Kadrina Soojuse omavahendid ja laen kuni 373 538 eurot
  2.  Vähesetähtsusega riigiabi 200 000 eurot.