« Tagasi

1. klassi astujate vastuvõtt

Seoses eriolukorraga hakkab Kadrina Keskkool alates 4. maist kuni 22. maini 2020.a 2020/2021. õppeaastal 1. klassis õppima asuvate laste dokumente vastu võtma elektrooniliselt või posti teel aadressil: Kadrina Keskkool, Rakvere tee 4, Kadrina, Lääne-Virumaa 45201.

Palun saata digiallkirjastatud avaldus e-posti aadressile: hannely@kadrina.edu.ee. Võimalusel lisada taotlusele skaneering või koopia lapse dokumendist (sünnitõend või rahvastikuregistri väljavõte).

Kui Rajaleidja on soovitanud õpinguid erivajadustega õpilaste klassis, siis palun teha vastav märge taotlusele (Muu oluline teave lapse kohta).

Alates 03. augustist kuni 14. augustini palume tuua kooli kantseleisse täiendavalt järgmised dokumendid:

  • lapse tervisetõend perearstilt
  • dokumendifoto 3x4 cm
  • koolivalmiduskaart

Taotluse vormi leiate Kadrina Keskkooli kodulehelt dokumentide alt https://www.kadrina-kool.edu.ee/est/dokumendid

Vajadusel täiendav info tel 322 5640 (kooli kantselei)