« Tagasi

Biojäätmed konteinerisse ja kompostrisse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alates 1. maist 2022 on korraldatud olmejäätmeveoga liidetud ka biolagunevate jäätmete kogumine. Seoses seaduse muudatusega on kõigil kinnistutel kohustus biojäätmeid olmejäätmetest eraldi koguda ning Kadrina Vallavalitsus soovib toetada valla elanikke vajaliku inventari soetamiseks.

Kadrina Vallavalitsus plaanib esitada taotluse Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt 1. septembril 2021 avatud taotlusvooru kodumajapidamistes (sh kortermajad) biojäätmete liigiti kogumise lahendamiseks mõeldud konteinerite ja kompostrite soetamist. Eestis müügil olevad aastaringseks kasutamiseks mõeldud kompostrid mahutavusega 340–420 liitrit on ligikaudse maksumusega 100 eurot.

Vallavalitsusel on taotluse esitamiseks eelnevalt vajalik teada:

  • Kinnistute arvu, kus soovitakse biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumiseks ja jäätmevedajale üleandmiseks kasutada kuni 140 liitriseid konteinereid ning
  • kinnistute arvu, kus soovitakse biolagunevate jäätmete kohapeal kompostimiseks kasutada kuni 420 liitristes kompostreid.