« Tagasi

Eraparklate ehistamise teotus

 Eraparklate ehitamise toetuste taotluste vastuvõtmine toimub 02. aprillist 2020 kuni 03. maini 2020 k.a.

Parklate ehitamise toetust on õigus taotleda Kadrina vallas sõiduautode ja nendega võrdsustatud veokite parklate ehitamiseks korteriühistutel. Parklasse ehitatavate parkimiskohtade minimaalne arv on 10 parkimiskohta koos invasõiduki parkimiskohaga.

Toetuse suuruseks ühe parkla kohta on 50% tehtavate tööde üldmaksumusest, kuid mitte rohkem kui 3000 eurot.

Selgitused ja taotluse vorm.

Toetuste taotluste menetlemise ja hindamise komisjon: esimees: Aarne Laas, liikmed: Lea Uueni, Ülle Visnapuu, Aivar Aruja, Meelis Salm.

Kadrina vallas eraparklate ehitamise toetamise kord