« Tagasi

Erateede ehitus- ja remonttööde teostamise toetus

 Erateede ehitus- ja remonttööde teostamise toetuste taotluste vastuvõtmine toimub 02. aprillist 2020 kuni 03. maini 2020 k.a.

Toetust on õigus saada füüsilisel isikul või isikutel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kadrina vald ja kes omavad Kadrina valla haldusterritooriumil erateed või kasutavad erateed teeservituudi või kirjaliku kokkuleppe alusel.

Toetuse suuruseks ühe eratee või teelõigu kohta aastas on 50% teostatud tööde üldmaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot aastas.

Selgitused ja taotluse vorm

Toetuste taotluste menetlemise ja hindamise komisjon: esimees: Aarne Laas, liikmed: Lea Uueni, Ülle Visnapuu, Aivar Aruja, Meelis Salm.

Kadrina valla erateede ehitus- ja remonttööde toetamise kord