« Tagasi

Kabelil värske ilme

Kadrina Vallavalitsus viis ellu projekti „Kadrina kirikaia kabeli remonttööd", mille tulemusena remonditi kirikaias asuv muinsuskaitse all olev kabelihoone. Projekti eesmärgiks on tagada hoone säilimine ja funktsionaalsus mitmeteks aastateks.

Põhilisteks töödeks oli katuse puhastus ja remont, uute vihmaveetorude paigaldamine, fassaadilt lahtise värvi eemaldamine, krohviparanduste tegemine ja värvimine, avatäidete remont ja viimistlemine ning siseruumide värskendamine.

Tööde teostamiseks sõlmisime lepingu osaühinguga Oto Ehitus. Hanke tulemusel kujunes tööde kogumaksumuseks 8707.90 eurot, millest PRIA toetus Leader meetme raames on 5230.61 eurot ja valla omaosalus 3477.29 eurot.

Vallapoolseks projektijuhiks oli Jaan Stern ja projekt viidi ellu muinsuskaitse valvsa pilgu all.

Tänud kõikidele asjaosalistele.

 

Abivallavanem

Aarne Laas