« Tagasi

Kadrina Keskkooli õueala eskiisprojekt

Tegemist on 2015. aastal koostatud projekti uuendusega. Projektile on lisandunud skatepargi osa, mida esmasel projektil ei olnud. Kõik huvilised on oodatud.

Kadrina Keskkooli õueala kujundusplaan 2015

Skatepark disain 4.1 (pildil)

Skatepark disain 4.2

Skatepark disain 4.3

Skatepark disain 4.4

 

 

Vastused esitatud küsimustele:

  1. Mis on projekti maksumus ning kui palju kulutatakse selleks maksumaksja raha? Õhus on keskkooli püsima jäämise küsimus, kas mõistlikum poleks raha suunata sihtotstarbelisemalt kooli püsima jäämisse? Mis lisandväärtuse annab uuendatud õueala vallaelanikele üldiselt?

Väljavõte eelarve seletuskirjast: Tulenevalt vajadusest korrastada avalikku ruumi pärast trasside uuendamist, on õige aeg välja ehitada osa kooli õueala projektist, mis jääb nn „õunanaeda" ja sisaldab Pargi tänava ja Rakvere tee nurgal oleva haljasala välja ehitamist terviklahendusena - parkimine, kõnniteed, mänguväljak ja rulapark.

Projekt on valminud 2015. aastal. Mitmetel põhjustel on jäänud projekt seni ellu viimata, kuid sel aastal toimub projekti kaasajastamine ja õueala väljaehitamine.

Rulapargi rajamiseks oleme saanud toetust ligi 70 000 eurot ja kogu projekti maksumuseks kujuneb eeldatavasti 180 000 eurot. Kooli õueala korrastamine ja uue rulapargi ehitamine on valla arengukavas välja toodud prioriteedid. Seega valdav enamus on kooli õueala korrastamise heaks kiitnud.

  1. Milleks on lisaks vaja teist skateparki? 

Olemasolev rulapark on amortiseerunud. Uus betoonist ehitis on oluliselt vähem müratekitav ja noortele turvalisem.

  1. Miks ei võiks seda raha kasutada koolimaja algkooliosa elektrisüsteemi kaasajastamiseks?

Koolimaja A ja B  korpuse elektrisüsteem on auditeeritud ja vastab kehtestatud nõuetele. Paralleelselt õueala projektiga tegeleme ka kooli C korpuse elektrisüsteemide kaasajastamisega.

  1. Kuhu pannakse riided ja kus vahetatakse näiteks uiske jne?

Kõnnitee äärde tulevad pingid, kus saab jalanõusid vahetada. Ehituskonstruktsioon on projekteerija poolt välja pakutud lahendus. Muid alternatiivseid projekte pole pakutud.

  1. Mille järgi valiti asukoht?

Skeitpark tuleb Rakvere tee äärde (pildil märgitud) ning asukoht on mitme võimaliku asukoha hulgast välja valitud ja leidnud enamuse aktsepti.