« Tagasi

Kadrina vald kavandab kultuurikorralduse muutmist

 

Täna tegutsevaid asutusi Kadrina Huvikeskus ja Kadrina Rahvamaja on soov ühendada terviklikuks kultuuri- ja noortsootöö korraldamisega ning juhtimisega tegelevaks asutuseks. Loodav asutus oleks sisuliselt kultuurimeeskond, kelle peamiseks eesmärgiks oleks koostöö korraldamine kõikide vallas tegutsevate kultuuri- ja noorteorganisatsioonidega ning haridusasutustega. Lisaks ülevallaliste ja paikkondlike ürituste korraldamine ja nende korraldamisele kaasa aitamine, võimaluste loomine kultuuri- ja huvitegevuse harrastamiseks, kultuuri- ja noorsooprojektide juhtimine ning noortekeskuse tegevuse korraldamine.

Kadrina kandi kultuur põhineb väljakujunenud traditsioonidel ja tublidel tegijatel. Muudatus kultuurikorralduses loob õigusliku aluse ühtselt toimivale meeskonnale, kelle ülesandeks on olemasolevat edasi arendada kaasates kõiki kohalikke kultuuritegijad, toetades häid algatusi ja genereerides uusi ideid. Oodatavaks tulemuseks on tegevused ja sündmused, mis pakuvad huvi vallakodanikele ja äratavad tähelepanu ka väljaspool valda.

Muuhulgas hakkaks uus kultuuriasutus haldama nii Kadrina rahvamaja, huvikeskust, kui ka Läsna rahvamaja. Uue kultuuriasutuse põhimäärus on peagi volikogus 2. lugemisel. Pärast eelnõu vastuvõtmist korraldatakse konkurss asutusele juhi leidmiseks. 

Eelnõus on kultuuriasutuse nimetus Kadrina Kultuurikoda. Kultuuriasutuse nime võib muuta kuni eelnõu vastuvõtmiseni. Kõik ettepanekud kultuuriasutuse nimetamiseks on väga teretulnud aadressile kadrina@kadrina.ee kuni 16. jaanuarini 2019.