« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 01.06.21

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 01. juunil 2021. aastal. Istungi päevakord:

  1. Kadrina vallas eraparklate ehitamise toetamise taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine
  2. Kadrina valla erateede ehitus- ja remonttööde toetamise taotlusvooru hindamistulemuste kinnitamine
  3. Riigihanke "Kadrina Keskkooli staadioni renoveerimine" pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkuja kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine
  4. Riigihanke "Hulja-Vandu-Neeruti tee renoveerimine" pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkuja kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine
  5. Kadrina vallavalitsuse 10. novembril 2020. aasta korralduse nr 323 "Lihthanke "Rakvere tee kõnnitee renoveerimine ja parkla ehitamine" pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkuja kinnitamine, kvalifitseerimine ja lepingu sõlmimine" punkti 5 muutmine
  6. Kadrina valla eelarvest maksmisele kuuluva hooldajatoetuse määra kinnitamine
  7. Teenuste ja toetuse taotluste vormide kehtestamine