« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 02.02.21

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 02. veebruaril 2021. aastal. Istungi päevakord:

  1. Kadrina valla raamatukogu Viitna filiaali lahtiolekuaegade kinnitamine
  2. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemised
  3. Loa andmised jäätmemahutite ühiseks kasutamiseks
  4. Loa andmine jäätmemahuti perioodiliseks tühjendamiseks
  5. Hoolekandeteenuse rahastamise lõpetamine
  6. Hoolekandeteenuse kulude osaline finantseerimine
  7. Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi ja pioneeripataljoni staabi- ja tagalakompanii väljaõppe kooskõlastuse taotlemine
  8. Kadrina valla huvihariduse ja -tegevuse kava kinnitamine
  9. Määruse eelnõu "Kadrina valla noortevolikogu põhimäärus" esitamine volikogule