« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 02.03.21

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 02. märtsil 2021. aastal. Istungi päevakord:

  1. Hooldajatoetuse määramine ja maksmine
  2. Alla lihthanke piirmäära hanke "Koduteenuse osutamine 2021. aastal kuni 30. kliendile" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks tunnistamine, eduka pakkuja kinnitamine ja lepingu sõlmimine
  3. Määruse eelnõu "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" esitamine volikogule
  4. Määruse eelnõu "Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" esitamine volikogule
  5. Otsuse eelnõu "Kinnisasja omandamine" esitamine volikogule
  6. Otsuse eelnõu "Kinnisasja kasutusse andmine ja rendilepingu lõpetamine" esitamine volikogule
  7. Nõusoleku andmine lepingu lõpetamiseks