« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 03.09.19

Kadrina vallavalitsuse järgmine istung toimub 03. septembril 2019. Istungi päevakord:

 1. Valla reservfondi kasutamine
 2. Nõusoleku andmine Kadrina vallale kuuluvate kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega
 3. Eluruumi üürilepingu sõlmimine
 4. Eluruumi üürilepingu sõlmimine
 5. Eluruumi üürilepingu pikendamine
 6. Eluruumi üürilepingu pikendamine
 7. Transporditeenuse osutamine
 8. Transporditeenuse osutamine
 9. Valla eelarvest täiendava sotsiaaltoetuse määramine ja maksmine laste õppetoetuseks
 10. Valla eelarvest täiendava sotsiaaltoetuse määramine ja maksmine laste õppetoetuseks
 11. Hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine
 12. Nõusoleku andmine õpilaste arvu suurendamiseks klassides
 13. Hulja aleviku Kooli tn 6 Kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 14. Alla lihthanke piirmäära hanke "Vohnja spordiplatsi multifunktsionaalse spordiväljaku rajamine" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja lepingu sõlmimine
 15. Lihthanke "Rajatraktori ostmine" korraldamine
 16. Projekteerimistingimuste määramine Kadrina Luige 10