« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 08.12.20

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 08. detsembril 2020. Istungi päevakord:

 1. Hajaasustuse programmist saadud toetuste kasutamiste aruannete kinnitamised
 2. Alla lihthanke piirmäära hanke "Kadrina valla munitsipaalvara kindlustamine aastateks 2021-2023" pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkuja kinnitamine ja hankelepingu sõlmimine
 3. Riigihanke "Kadrina valla üldplaneering" korraldamine
 4. Projekteerimistingimuste määramine Viitna küla, Hirverahu
 5. Projekteerimistingimuste määramine Tirbiku küla, Kuivati
 6. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemised
 7. Kadrina valla raamatukogu lamineerimisteenuse hinna kehtestamine
 8. Toetuse andmine
 9. Rendilepingu pikendamine
 10. Otsuse eelnõu "Loa andmine kinnisasja omandamiseks" esitamine volikogule
 11. Otsuse eelnõu "Kadrina valla osalemine MTÜ-s Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus" esitamine volikogule
 12. Määruse eelnõu "Maamaksumäärade kehtestamine 2021. aastaks" esitamine volikogule
 13. Määruse eelnõu "Kadrina valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine" esitamine volikogule
 14. Määruse eelnüu "Kadrina valla reovee ja kohtkäitluse eeskiri" esitamine volikogule esimeseks lugemiseks