« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 09.02.21

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 09. veebruaril 2021. aastal. Istungi päevakord:

  1. Eluruumi üürilepingu pikendamine
  2. Eluruumi üürile andmine
  3. Tugiisikuteenuste osutamised
  4. Hoolekandeteenuste osalised finantseerimised
  5. Riigihanke "Kadrina valla üldplaneering" pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkuja kinnitamine, kvalifitseerimine ja lepingu sõlmimine
  6. Alla lihthanke piirmäära hanke "Kadrina spordihoone treeningsaali renoveerimine" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkuja kinnitamine ja lepingu sõlmimine
  7. Üldplaneeringu töögrupi moodustamine
  8. Kadrina Vallavalitsuse 13. oktoobri 2020. aasta korralduse nr 295 "Huvihariduse ja -tegevuse toetuse maksmine ja maksmisest keeldumine" muutmine
  9. Taksojuhi teenindajakaardi väljastamise läbivaatamine
  10. Arvamuse andmine Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu detailse lahenduse ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kohta