« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 10.09.19

Kadrina vallavalitsuse järgmine istung toimub 10. septembril 2019. Istungi päevakord:

  1. Kadrina valla raamatukogu Viitna filiaali lahtiolekuaegade kinnitamine
  2. Järve katastriüksuse jagamine ja koha-aadresside määramine
  3. Jaagu katastriüksuse jagamine ja koha-aadresside määramine
  4. Valla eelarvest täiendava sotsiaaltoetuse määramine ja maksmine
  5. Valla eelarvest täiendava sotsiaaltoetuse määramine ja maksmine
  6. Arvamuse andmine vee erikasutusloa nr L.VV/323246 pikendamise eelnõude kohta
  7. Loa andmine jäätmemahuti perioodiliseks tühjendamiseks
  8. Teave