« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 12.01.21

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 12. jaanuaril 2021. Istung päevkord:

  1. Tegevustoetuste maksmised
  2. Nõusoleku andmine maa riigi omandisse jätmiseks
  3. Valla eelarvest täiendava sotsiaaltoetuse määramine ja maksmine
  4. Hoolekandeteenuse osaline finantseerimine
  5. Otsuse eelnõu "Kadrina Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine" esitamine volikogule
  6. Muudatuste sisseviimine Kadrina valla 2021. aasta eelarve eelnõusse
  7. Teave