« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 13.04.21

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 13. aprillil 2021. aastal. Istungi päevakord:

 1. Kummi kinnisasja lähiaadressi muutmine
 2. Pihlamäe kinnisasja lähiaadressi muutmine
 3. Allika katastriüksuse jagamine ning koha-aadresside sihtotstarvete määramine
 4. Videviku katastriüksuse jagamine ning koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
 5. Otto-Peetri ja Viivi katastriüksuste piiride muutmine, jagamine ja koha-aadresside määramine
 6. Lähi-aadresside muutmine
 7. Nõusoleku andmine Kadrina vallale kuuluvale kinnistule sundvalduse seadmiseks
 8. Hoolehandeteenuse rahastamise lõpetamine
 9. Riigihanke "Kadrina keskkooli staadioni renoveerimine" korraldamine
 10. Elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise või parendamise toetuse taotluste vastuvõtmise väljakuulutamine ja komisjoni moodustamine
 11. Aktsiaselts Kadrina Soojus 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
 12. Osaühingu Kadrina Hooldekodu 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
 13. Koostöölepingu sõlmimine
 14. Otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine projektis "Virumaa Soome hüpe" osalemiseks ja projekti finantseerimiseks" esitamine volikogule
 15. Otsuse eelnõu "Osaühingu Kadrina Hooldekodu põhikirja muutmine" esitamine volikogule
 16. Osaühing Stadnik Toitlustus taotluse läbivaatamine osaliste palgakulude hüvitamiseks seoses COVID-19