« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 13.10.20

Kadrina vallavalitsuse järgmine istung toimub 13. oktoobril 2020. Istungi päevakord:

  1. Valla eelarvest täiendava sotsiaaltoetuse määramine ja maksmine
  2. Valla eelarvest täiendava sotsiaaltoetuse määramine ja maksmine puudega inimesele eluruumi kohandamiseks
  3. Lubade andmine jäätmemahutite perioodilisteks tühjendamisteks
  4. Hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise aruande kinnitamine
  5. Huvihariduse ja -tegevuse toetuse maksmine ja maksmisest keeldumine
  6. Transporditoetuse määramine ja maksmine
  7. Kadrina valla eelarvest kultuuri- ja spordiürituste ning tegevuste toetuste ja aruande vormide kehtestamine
  8. Projekteerimistingimuste määramine Ridaküla, Põhja