« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 15.06.21

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 15. juunil 2021. aastal. Istungi päevakord:

  1. Ojapõllu katastriüksuse jagamine ning koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
  2. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
  3. Huvihariduse ja -tegevuse toetuse määramine
  4. Kadrina valla stipendium "Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme edukamad õpilased" stipendiumi saajate ja stipendiumite kinnitamine
  5. Projekteerimistingimuste määramine Kihlevere küla, Ausi
  6. Määruse eelnõu "Kadrina Vallavolikogu 2013. aasta 26. juuni määruse nr 74 "Kadrina valla haridusstipendiumi määramise kord" muutmine" esitamine volikogule
  7. Määruse eelnõu "Kadrina valla põhimääruse kinnitamine" esitamine volikogule
  8. Otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine Tapa linnas asuva Pikk 23-8 korteriomandi müümiseks" esitamine volikogule