« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 15.12.20

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 15. detsembril 2020. Istungi päevakord:

 1. Tähe katastriüksuse jagamine ning koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
 2. Liiva-Kõrtsi katastriüksuse jagamine ning koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
 3. Kinnisasjade piiride muutmisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
 4. Volituste andmine
 5. Hoolekandeteenuse rahastamise lõpetamine
 6. Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ning hooldajatoetuse määramine ja maksmine
 7. Täiendavate tegevustulude ja sihtotstarbeliste tulude lisamine 2020. aasta eelarvesse
 8. Loa andmine jäätmemahuti perioodiliseks tühjendamiseks
 9. Ametiasutuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste 2020. aasta eelarvete muutmine
 10. Nõusoleku andmine Kadrina lasteaed Sipsik lahtiolekuaja muutmiseks 2020. aasta detsembrikuus
 11. Otsuse eelnõu "Hoonestusõiguse tingimuste muutmine" esitamine volikogule