« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 16.02.21

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 16. veebruaril 2021. aastal. Istungi päevakord:

  1. Põhivarade inventuuri tulemuste kinnitamine
  2. Ametiasutuse struktuurüksuste ja hallatavate asutuste 2021. aasta eelarvete kinnitamine
  3. Nõuete lootusetuks tunnistamine
  4. Kadrina valla 2021. aasta kaasava eelarve komisjoni moodustamine ja menetlustähtaegade kinnitamine
  5. Huvihariduse ja -tegevuse toetuste määramine
  6. Kultuuri- ja spordiürituste ning tegevuste toetuse määramine
  7. Toetuse määramine
  8. Kadrina Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste 2021. aasta hankeplaani kinnitamine
  9. Reservfondi kasutamine
  10. Alla lihthanke piirmäära hanke "Kadrina Keskkooli inventari ostmine ja paigaldamine" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkuja kinnitamine ja lepingu sõlmimine