« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 17.03.20

Kadrina vallavalitsuse järgmine istung toimub 17 märtsil 2020. Istungi päevakord:

 1. Vohnja Lasteaed-Algkooli hoolekogu koosseisu kinnitamine

 2. Nõusoleku andmine Kadrina vallale kuuluvate kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega

 3. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine

 4. Eraparklate toetuste taotluste vastuvõtmise väljakuulutamine ja komisjoni moodustamine

 5. Erateede toetuste taotluste vastuvõtmise väljakuulutamine ja komisjoni moodustamine

 6. Kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine

 7. Lihthanke "Kadrina rahvamaja keskküttesüsteemide ehitamine" pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkuja kinnitamine ning lepingu sõlmimine

 8. Riigihanke "Kadrina tervisekeskuse sisustuse ostmine" pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkuja kinnitamine ning lepingu sõlmimine

 9. Ruumide üürile andmine otsustuskorras majutuseta sotsiaalteenuse osutamiseks

 10. Kadrina vallavalitsuse 2020. aasta 03. märtsi korralduse nr 101 muutmine

 11. Projekteerimistingimuste määramine Leikude küla Abrami

 12. Teave eriolukorraga seonduvast Kadrina vallas