« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 17.11.20

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 17. novembril 2020. Istungi päevakord:

  1. Nõusolekute andmine Kadrina vallale kuuluvate kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega
  2. Kinnisasja piiride muutmisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
  3. Valla eelarvest täiendava sotsiaaltoetuse määramine ja maksmine
  4. Hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise aruande kinnitamine
  5. Sihtotstarbelise toetuse eraldamine
  6. Reservfondi kasutamine
  7. Lääne-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava perioodiks 2021-2024 heakskiitmine
  8. Hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmine (volikogu eelnõu)
  9. Arvamuse andmine määruse eelnõule "Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 201-2024" esitatud ettepaneku kohta