« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 20.04.21

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 20. aprillil 2021. aastal. Istungi päevakord:

  1. Hooldajatoetuse määramine ja maksmine
  2. Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ning hooldajatoetuse määramine ja maksmine
  3. Alla lihthanke piirmäära hanke "Rattapargi projekteerimis- ja ehitustööd" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkuja kinnitamine ja lepingu sõlmimine
  4. Otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine kinnisasja isikliku servituudi seadmiseks" esitamine volikogule
  5. Teave