« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 20.10.20

Kadrina vallavalitsuse järgmine istung toimub 20. oktoobril 2020. Istungi päevakord:

  1. Jäätmejaama haldamise lepingu sõlmimine MTÜ-ga Lääne-Viru Jäätmekeskus
  2. Koplimäe katastriüksuse jagamine ja koha-aadresside määramine
  3. Vinnimäe katastriüksuse jagamine ja koha-aadresside määramine
  4. Eluruumide üürilepingute pikendamine
  5. Ametiasutuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste 2020. aasta eelarve muutmine
  6. Kadrina valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2024
  7. Riigihanke "Kadrina Keskkooli, Rakvere tee ja Pargi tänavaga piirneva ala renoveerimine" pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkuja kinnitamine ja lepingu sõlmimine
  8. Lihthanke "Mängu- ja spordiväljakute rajamine" pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkuja kinnitamine ja lepingu sõlmimine
  9. Kadrina valla arengukavade menetlemise kord
  10. Teave - Bussifirmade Tulisilm OÜ ja Gobus AS pöördumine bussiliikluse doteerimiseks seoses liinidel Rõmeda-Viitna peatuse lisamisega; liikluskorraldusest Kihlevere külas Külavahe teel ja Aia teel; Kadrina alevikus asuva madalseiklusraja Viitna tee poolt piirdega eraldamisest