« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 21.04.20

Kadrina vallavalitsuse järgmine istung toimub 21. aprillil 2020. Istungi päevakord:

  1. Talpase katastriüksuse jagamine ja koha-aadressi määramine
  2. Lihthanke "Kadrina valla kruusateede hooldusremont 2020. aastal" pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkuja kinnitamine ning lepingu sõlmimine
  3. Kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine
  4. Volituse andmine
  5. Teenuste hinna kehtestamine
  6. Projekteerimistingimuste määramine Rõmeda küla Leena
  7. Kinnisasja müük enampakkumise korras
  8. Teave