« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 21.09.21

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 21. septembril 2021. aastal. Istungi päevakord:

  1. Antsu kinnisasja jagamine ning sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine
  2. Hansurahva kinnisasja jagamine ning sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine
  3. Saaremetsa kinnisasja jagamine ning sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine
  4. Hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise aruande kinnitamine
  5. Elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise või parendamise toetuse väljamaksmine
  6. Kadrina valla 2022. aasta eelarve projekti koostamise tingimuste, ajakava ja vormide kehtestamine
  7. Reservfondi kasutamine
  8. Huvihariduse ja -tegevuse toetuse määramine
  9. MTÜ Viru Bull taotluse läbivaatamine korvpallimeeskonna Rakvere Tarvas toetamiseks