« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 24.03.20

Kadrina vallavalitsuse järgmine istung toimub 24. märtsil 2020. Istungi päevakord:

  1. Hoolekandeteenuse kulude osaline finantseerimine JÕ
  2. Hoolekandeteenuse kulude osaline finantseerimine
  3. Hoolekandeteenuse kulude osaline finatseerimine OS
  4. Projekteerimistingimuste määramine Loobu küla Klaukse
  5. Koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest erakorraline vabastamine
  6. Kaitseväe Viru jalaväepataljoni väljaõppe maakasutuse kooskõlastamine
  7. Teave - ülevaade eriolukorraga seonduvast Kadrina vallas, ülevaade teede remondi hangetest ja korraldatud jäätmeveoga vabastatud kinnistutest