« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 24.08.21

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 24. augustil 2021. aastal. Istungi päevakord:

  1. Sotsiaalteenuste hinna kehtestamine
  2. Osaühingu Kadrina Hooldekodu juhatuse liikmete tagasi kutsumine ja uue juhatuse liikme valimine
  3. Alla lihthanke piirmäära hanke "Kadrina aleviku Viru tn kõnnitee raudteeülekäigu ehitus" pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkuja kinnitamine ja töövõtulepingu allkirjastamine
  4. Loa andmine avalike ürituste korraldamisteks
  5. Projekteerimistingimuste määramised