« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 26.10.21

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 26. oktoobril 2021. aastal. Istungi päevakord:

  1. Arvamuse andmine keskkonnaloa taotluse muutmise kohta
  2. Reservfondi kasutamine
  3. Sundavalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
  4. Üldhooldusteenuse kulude osaline rahastamine
  5. Projekteerimistingimuste määramine Võduvere küla, Raba
  6. Avatud hankemenetlusega hanke "Lume lükkamine Kadrina valla teedel ja tänavatel 2021-2024" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine
  7. Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi tagalapataljoni väliharjutuse ja Kaitseliidu Tallinna maleva väljaõppe kooskõlastamaine
  8. Volikogu eelnõu kinnisasja osa kasutusse võtmine
  9. Teave - arvamuse andmine Uku liivakarjääri keskkonnamõju eelhinnangu kohta