« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 31.08.21

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 31. augustil 2021. aastal. Istungi päevakord:

  1. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
  2. Odo kinnisasja jagamine ning sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine
  3. Künka kinnisasja jagamine ning sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine
  4. Nõusoleku andmine lasketiiru rajamiseks
  5. Ideekonkursi "Kadrina Keskkooli ja ümbritseva väliruumi arhitektuurivõistlus" osalejate kvalifitseerimine ja ideekavandite vastavaks tunnistamine
  6. Teave KIK projektidest