« Tagasi

Vallavolikogu istungi päevakord, 31.03.21

Kadrina Vallavolikogu järgmine istung toimub 31. märtsil 2021. aastal kell 16.00 veebikeskkonnas Zoom. Istungi päevakord:

  1. Määruse eelnõu "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" esimene lugemine
  2. Määruse eelnõu "Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" esimene lugemine
  3. Määruse eelnõu "Kadrina valla noortevolikogu põhimäärus" teine lugemine ja vastuvõtmine
  4. Otsuse eelnõu "Koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest erakorraline vabastamine" esitamine volikogule
  5. Otsuse eelnõu "Kinnisasja kasutusse andmine ja rendilepingu lõpetamine"
  6. Otsuse eelnõu "Kinnisasjade omandamine"
  7. Otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine vastastikuste servituutide seadmiseks" esitamine volikogule