Varjupaigateenus

 

teenuse nimetus Varjupaigateenus
kirjeldus Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma.  ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.
Varjupaigateenust osutatakse sotsiaalselt abitus olukorras olevale isikule ajutise peavarju elatusvahendite ja eluaseme kaotuse, puudumise või ootamatu kasutuskõlbmatuks muutumise korral.
Lähim varjupaik asub Vabaduse 59, Rakvere linn.
teenuse maksumus Teenus on vältimatu abi andmise korras tasuta
õigusaktid Kadrina valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord
kontaktisik Sotsiaalala spetsialist Siiri Sammel - 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee
Sotsiaaltööspetsialist Merlin Rosar - 322 5626, Merlin.Rosar@kadrina.ee 
vajalikud sammud Vältimatu abi korras saab varjupaigateenusele varjupaiga lahtioleku aegadel koheselt.