1. klassi astuja toetus

 

toetuse nimetus Esimesse klassi astuja toetus 
kirjeldus Esimesse klassi astuja toetust on õigus saada igal valla elanike registrisse kantud lapsel, kes on vastu võetud ja õppima asunud esimesse klassi.
Koolitarvete komplekti ja rahalise toetuse määramise ja jagamise korraldab Kadrina Vallavalitsus.
Taotluse esitamise aeg 20. juuni kuni 20. september.
toetuse suurus Esimesse klassi astuja toetus koosneb koolitarvete komplektist ja rahalisest toetusest.
Rahalise toetuse suuruse otsustab vallavalitsus.
taotluse menetlemise aeg Rahalise toetuse andmise või andmisest keeldumise otsustab vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnik  10 tööpäeva jooksul, arvestades toetuse taotluse esitamisest. Rahaline toetus kantakse 30 kalendripäeva jooksul pärast toetuse määramist taotluses näidatud pangakontole või erandkorras makstakse välja sularahas. Koolitarvete komplekt antakse üle esimesel koolipäeval.
õigusaktid Pere sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord Kadrina vallas
Kadrina valla eelarvest maksmisele kuuluva esimesse klassi astuja rahalise toetuse määra kinnitamine
kontaktisik Lastekaitsespetsialist Kaili Treisalt, 322 5624, Kaili.Treisalt@kadrina.ee
   
Toetuse taotlemine  
vajalikud sammud Lapsevanem, eestkostja või hooldaja esitab vormikohase taotluse.
E-vormi täitmiseks tuleb siseneda Kadrina  valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 
taotluse vorm e-vorm; .rtf  .pdf