Kadrina Vallavalitsuse töökorraldus

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ja meie kõigi tervise kaitseks palume vallavalitsuse teenistujatega suhtlemiseks eelistada telefoni ja e-kirja saatmist.

 Kohtumine vallavalitsuse tööruumides tuleb ametnikuga eelnevalt kokku leppida. 

Palume sünni registreerimiseks ja elukohateate menetlemiseks esitada elektroonne avaldus e-rahvastikuregistris.

 

Üldplaneeringu algatamise teade

Kadrina Vallavolikogu 26. augusti 2020. aasta otsusega nr 136 algatati Kadrina valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Üldplaneering koostatakse kogu Kadrina valla territooriumile.

Kadrina valla üldplaneeringu üldiseks eesmärgiks on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning maa-aladele otstarbekaima ja jätkusuutlikuima kasutusviisi leidmine, võttes aluseks olemasolevate ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi.

Keskkonnamõju strateegiline hindamise eesmärk on hinnata keskkonnakaalutlusi Kadrina valla üldplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel. Samaväärselt oluline on hinnata üldplaneeringuga kaasnevaid võimalikke olulisi mõjusid majanduslikule, sotsiaalsele ja kultuurilisele keskkonnale, aidates kaasa põhjendatud ja tasakaalustatud otsuste langetamisele ning tagada säästva arengu põhimõtete järgimist.

Kadrina valla üldplaneeringu kehtestaja on Kadrina Vallavolikogu. Kadrina valla üldplaneeringu koostamise ja KSH korraldaja ülesandeid täidab Kadrina Vallavalitsus kui ametiasutus. Vastavalt riigihanke tulemustele on Kadrina valla üldplaneeringu ja KSH koostaja OÜ Hendrikson & Ko.

Kadrina Vallavalitsus palub isikutel või neid ühendavatel organisatsioonidel, kes soovivad enda personaalset kaasamist üldplaneeringu koostamisse, teatada oma soovist Kadrina Vallavalitsusele kirjalikult postiaadressil Rakvere tee 14, Kadrina alevik, Lääne-Virumaa või e-postil kadrina@kadrina.ee. Teates tuleb märkida nimi, soovitav teabe saamise viis (elektrooniline või kirjalik) ning sellest lähtuvalt postiaadress või e-posti aadress ning soovi korral kontakttelefon.

 

Kadrina vald saavutas suvemängudel 12. koha

Kadrina valla sportlased esinesid tublisti 46. Eesti omavalitsuste suvemängudel, mis seekord toimusid Käärikul.

Väiksemate omavalitsuste arvestuses (kuni 8000 elanikku) saavutas Kadrina vald 12. koha 26 valla konkurentsis. Traditsiooniliselt jõudis poodiumile meie vallavanem Kairit Pihlak, kes väikeste omavalitsuste grupis naiste arvestuses tuli poodiumi teisele astmele. Ülejäänud seltskonnast kohaliselt parima tulemuse eest hoolitsesid meie 3x3 korvpallurid, kes saavutasid 5. koha. Kadrina mängis koosseisus Hendrik Kerm, Marcus Merimaa, Marko Kuhi, Janari Alavere. Uue alana kavas olnud 3x3 korvpallis oli kokku 23 võistkonda.

Kergejõustikus oli meie valla ultramaratoonar Cris Poll 5000 m jooksus 12. Meesveteranide arvestuses oli taaskord stardis Ilmar Raap, kes traditsiooniliselt tegi kaasa väga mitmel alal. 800m jooksus oli Ilmar viies, kaugushüppes kuues, kuulitõukes 11, odaviskes kaheksas ning kettaheites 13.

Meie tublid võrkpallurid saavutasid Kadrina võrkpallurid 23. võistkonna konkurentsis 10. koha. Võrkpallurid astusid üles järgmises rivistuses Martin Stadnik, Tõnu Rummo, Aleks Uusküla, Tanel Uusküla, Oliver Lankei, Gustav Lankei, Raigo Pärs, Deivid Armulik, Kaspar Pomerants.

Orienteerumises olid meie vallast stardis Kalmer Koosapoeg, Rein Kriks ja Tarmo Maasing. Parima tulemuse eest hoolitses Rein, kes oma vanuseklassis oli 10. Tarmo oli oma vanuseklassis 30. ning Kalmer 29.

Kui eelmistel mängudel Paides võeti mälumängus alavõit, siis seekord kahjuks nii hästi ei läinud ja pingutuse tulemuseks jäi 14-16 koha jagamine. Meie võistkonnas anti üles Risto Murumägi, Tõnis Sakk, Urmas Hinno, Ennu Kaljurand ja Kairit Pihlak.

Teise uue alana oli neil mängudel kavas omavalitsuste spordijuhtide võistlus, kus Kadrina Spordikeskuse juht Robert Salep saavutas 22. koha.

Täname kõiki sportlasi, abilisi ja kõiki asjaosalisi. 14. Eestimaa talimängud toimuvad 4.-6. märtsil 2022. aastal Ida-Virumaal.

 

Esimesse klassi astujaid toetatakse 70 euroga

Kadrina Vallavalitsus kinnitas tänasel istungil Kadrina valla eelarvest maksmisele kuuluva 1. klassi astuja rahalise toetuse suuruse. Eelnevalt kehtinud pere sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra alusel oli Kadrina vallas koolimineku toetus ette nähtud koolitarvete komplektina. Koolitarvete komplekti maksumus on seni jäänud suurusjärku 25 eurot lapse kohta.

Täna kinnitas vallavalitsus koolitarvete pakile lisanduva rahalise toetuse suuruse. „Oleme otsustanud lisaks koolitarvetele toetada kooli minekul õppurit 70 eurose toetusega," andis vallavanem Kairit Pihlak vallavalitsuse otsusest teada.

Esimesse klassi astuvate õppurite lapsevanemad saavad toetust taotleda alates 20. juunist kuni 20. septembrini. Toetuse saamise aluseks on lapsevanema avalduse, mida on juba 20. juunil võimalik teha elektroonilise vormi kaudu ka Kadrina valla kodulehel.

 

 

Statistika

Rahvaarv: 4809 seisuga 01.03.21
Pindala: 358,92 km²
Suurim asula: Kadrina (2148)
Koole: 2
Lasteaedu: 1
Külasid: 40 küla ja 2 alevikku
Huvikoole: 1