Vallavalitsuse istungi päevakord, 30.09.20

Kadrina vallavolikogu järgmine istung toimub 30. septembril 2020. aastal kell 16.00 Kadrina vallamaja saalis. Istungi päevakord:

  1. Määruse eelnõu "Kadrina Vallavolikogu 25.09.2019. a määruse nr 34 "Kadrina valla arengukava aastani 2035 muutmine" muutmine" teine lugemine ja vastuvõtmine
  2. Kadrina valla 2020. aasta lisaeelarve vastuvõtmine
  3. Audiitori määramine
  4. Määruse eelnõu "Kadrina valla eelarvest kultuuri- ja spordiürituste ning tegevuste toetamise kord" teine lugemine
  5. Määruse eelnõu "Kadrina valla tunnsutuse avaldamise kord" esimene lugemine
  6. Eesti lipu alalise heiskamise koha määramine
 

Viru Laskeklubi laskevõistlus "Viru Teras 2020"

 3. oktoobril 2020, ajavahemikul 9:00-17:00 toimub Jõetaguse harjutusväljakul laskevõistlus "Viru Teras 2020".

Võistlusel osalevad litseneeritud laskesportlased Viru Laskeklubist ja teistest Eesti SRA-laskespordi klubidest. Võistluse korraldab Viru Laskeklubi ja võistluse eest vastutavaks isikuks on määratud rahvusvahelise kategooria laskespordikohtunik Virgo Inno, kontakt 518 9004.

Lasuhelid võivad kostuda Kadrina, Jõetaguse, Orutaguse, Neeruti, Vandu ja Hulja asulatesse. Võistlusel on tagatud vajalikud ohutusmeetmed ning oht inimeste tervisele ja varale puudub. Täname kohalikke elanikke mõistva suhtumise eest!

 

Jäätmejaam võtab vastu biolagunevate aia- ja haljastusjäätmeid

Alates 2. oktoobrist kuni 31. oktoobrini 2020 on Kadrina jäätmejaama lahtioleku aegadel (E, R 10-17, K 11-16, L 10-15) võimalik tuua jäätmejaama juurde kohale toodud konteineritesse biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid ning puu- ja põõsaste oksi. Väljaspool jäätmejaama lahtiolekuaegasid jäätmeid vastu ei võeta ja konteinerite kõrvale on jäätmete maha panemine keelatud - meil on videovalve!

Kilekottides toodud biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (lehed, taimevarred, õunad jne) tuleb toojal endal tühjendada konteinerisse, tühjad kilekotid tuleb võtta kaasa või anda jäätmejaama. Puude ja põõsaste oksad tuleb toojal eraldada teistest aia- ja haljastusjäätmetest ning viia teise konteinerisse (jälgi konteineril olevaid märgistusi või küsi juhiseid jäätmejaama töötajalt). Kilekottidega ei tohi haljastusjäätmeid ega oksi konteineritesse panna, sest täitunud konteinerite sisu viiakse kompostimisväljakule ning konteinerites olevaid biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid üle ei sorteerita. Kui jäätmete hulgas on ka kilekottides jäätmeid- siis on kogu konteineritäis kompostimiseks kõlbmatu (kilekotid ei ole komposteeruv materjal) ning jäätmed võetakse vastu olmejäätmetena, mille vastuvõtuhind on kordades kõrgem ning biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete eraldi kokku kogumine ei täida eesmärki.

Loodame, et kasutate aia- ja haljastusjäätmete tasuta üleandmise võimalust vastutustundlikult, see tähendab, et konteineritesse tuuakse ainult biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid ning puude ja põõsaste oksi, siis saame samasugust võimalust kasutada ka järgnevatel aastatel!

 

Muudatused maakonnaliinide sõiduplaanides

Alates 1. oktoober 2020 lisandub liinile 15 Rakverre siseneval suunal peatus Lai. Liinil 16 nihkub väljumine Rakverest 10 minutit varasemaks ehk kell 18.30 asemel hakkab liin 16 väljuma 18.20, et oleks võimalik ümberistumine Tapalt väljuvale rongile.

 

Sõiduplaanid ja info www.peatus.eewww.ytkpohja.ee

 

Eelkool alustas, kuid ootab liitujaid

2021. aasta sügisel Kadrina Keskkoolis kooliteed alustavate laste eelkool alustas, kuid ootab endaga liitujaid. Sel aastal on õpetajateks Rita Rammo ja Kersti Tarkmees. Sisenemine kooli sisehoovi kaudu algklasside uksest. Tunnid algavad kell 8.55 ja kestavad 30 minutit. Toimub 4 tundi (8.55-11.10).

Kaasa palume võtta pinali, kus on 2 harilikku pliiatsit, värvilised pliiatsid, kustukumm,  joonlaud, teritaja; kunstitunni tarbeks joonistuspaber A3, veenõu, guašid, 3 pintslit, liim, käärid, värviline paber. Esemed panna kokku ühte karpi või mappi, et teie lapsel oleks järgmine kord tundides enda asju kergem ära tunda ja leida. Lisaks tööraamatu raha 5 eurot.

Eelnevalt palume esitada taotluse (täidetakse kohapeal) koos sünnitunnistuse koopiaga kooli kantseleisse. Eelkool on õppetegevus eelkõige kodustele eelkooliealistele lastele üks kord nädalas vastavalt tunniplaanile. Eelkooli on oodatud lapsed, kes alustavad kooliteed 01.09.2021. 

Lisainfo 322 5640 (kantselei), 322 5643 (õppealajuhataja).

 

 

Ohtlike jäätmete kogumisring

Pühapäeval, 4. oktoobril 2020 korraldab Lääne-Viru Jäätmekeskus Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel Kadrina vallas ohtlike jäätmete kogumisringi alljärgneva ajakava kohaselt:

Peatused Kadrina vallas

Algusaeg

Lõppaeg

Seisuaeg

Rõmeda küla (teerist)

10:00

10:20

20 min

Viitna küla (Viitna bussijaama juures parklas)

10:25

10:45

20 min

Loobu küla (RMK parkla)

10:55

11:15

20 min

Vohnja küla (kaupluse parkla)

11:25

11:45

20 min

Kihlevere kortermajade juures (kaupluse parkla)

12:00

12:20

20 min

Pariisi küla (talli juures)

12:40

12:55

15 min

Kiku kortermaja juures

13:00

13:15

15 min

Salda küla (ridaelamute juures)

13:20

13:40

20 min

Udriku küla (teerist enne Rakvere-Pärnu mnt pööramist)

13:50

14:05

15 min

Ridaküla (ridaelamute juures)

14:20

14:40

20 min

Kolu küla (Vohnja-Ohepalu tee ja Tapa-Loobu teerist)

14:45

14:55

10 min

Kõrveküla teerist (Tapa-Loobu tee ääres)

15.00

15:10

10 min

 

Kogumisringi teostab Epler&Lorenz AS. Kogumisringi ajal kontaktisiku telefon 5382 5995. Peatuskohtades tuleb kohal olla graafikus märgitud algusajal ning jäätmed tule ise üle anda. Vastu võetakse eelkõige ohtlikke jäätmeid, külmkappe ning väiksemates kogustes elektri- ja elektroonikajäätmeid. Muid jäätmeid ohtlike jäätmete kogumisringil vastu ei võeta.

Uudised ja teated

Õpikeskkondadega tutvumine Põltsamaal ja Jõgeval

29.09.2020

Reedel, 25. septembril käisid Kadrina valla haridushuvilised ja hariduskogu liikmed tutvumas erinevate õpikeskkondadega Põltsamaal ja Jõgeval. Põltsamaa Ühisgümnaasium tegutseb maapiirkonna koolina renoveeritud koolimajas, kus õpib 680 õpilast 1.-...  Loe edasi »

Statistika

Rahvaarv: 4837 (01.01.2020)
Pindala: 358,92 km²
Suurim asula: Kadrina (2128)
Koole: 2
Lasteaedu: 1
Külasid: 40 küla ja 2 alevikku
Huvikoole: 1