1. klassi astuja toetus

 

toetuse nimetus Esimesse klassi astuja toetus 
kirjeldus Esimesse klassi astuja toetust on õigus saada igal valla elanike registrisse kantud lapsel, kes on vastu võetud ja õppima asunud põhikooli esimesse klassi.
toetuse suurus Esimesse klassi astuja toetus koosneb koolitarvete komplektist. Koolitarvete komplekti hinna määrab Kadrina vallavalitsus
toetuse kättesaamine Koolitarvete komplekt antakse üle esimesel koolipäeval
õigusaktid Pere sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord
kontaktisik Lastekaitsespetsialist Kaili Kangur, telefon 322 5624, e-post Kaili.Kangur@kadrina.ee
Toetuse taotlemine Taotlust esitama ei pea