Eraparklate ehitamise toetuse saajad 2020

Kadrina vallas eraparklate ehitamise toetamise kord § 5 lõike 9 kohaselt tuleb vallavalitusele avalikustada peale toetuse positiivse rahastamisotsuse langetamist veebilehel järgmised andmed: toetuse saaja nimi, taotluse nimetus ja toetuse kogumaksumus.

 

Toetuse saaja nimi

Taotluse nimetus

Toetuse kogumaksumus

Korteriühistu Kihlevere Elamud; Kadrina vald, Kihlevere küla, Külavahe tee 1, Külavahe tee 2 korteriühistu

kinnistusisese parkla laiendamiseks ja katmiseks freesitud asfaldiga

2300.00 eurot

Korteriühistu Kihlevere 11; Kadrina vald, Kihlevere küla Aia tee 1 korteriühistu

kinnistusisese parkla ehitamiseks ja asfaldiga katmiseks

3000.00 eurot

Korteriühistu Rakvere tee 9;Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 9 korteriühistu

kinnistusisese parkla ehituseks ja katmiseks Nunnakividest kattega

3000.00 eurot

Korteriühistu Kadrina Pargi 26; Kadrina vald, Kadrina alevik, Pargi tn 26 korteriühistu

majaesise parkimisala asfalteerimiseks

3000.00 eurot