Erateede ehitus ja remonttööde teostamiseks toetuse saajad 2020

Kadrina valla erateede ehitus- ja remonttööde teostamise korra § 5 lõike 10 kohaselt tuleb vallavalitusele avalikustada peale toetuse positiivse rahastamisotsuse langetamist veebilehel järgmised andmed: toetuse saaja nimi, taotluse nimetus ja toetuse kogumaksumus.

 

Toetuse saaja nimi

Taotluse nimetus

Toetuse kogumaksumus

Raido Palmar

Pihlaka kinnistu kinnistusisese tee ehituseks

1920.00 eurot

Väigo Pihlak

Pihlaka ja Tatari kinnistutel asuva tee katmiseks freesasfaldiga

2000.00 eurot

Daisy Talpas

Keskuse tn 1, Rakvere tee 14, Rakvere tee 32, Rakvere tee 34 korteriühistu territooriumil asuva Keskuse 1 juurdepääsutee katmiseks freesasfaldi puruga koos kahekordse pindamisega

2000.00 eurot

Mattias Gross

Mäe kinnistu kinnistusisese tee ehituseks

2000.00 eurot