Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 avalik väljapanek ning avalik arutelu

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 avalik väljapanek toimub ajavahemikul 10.10.2022-24.10.2022. Strateegia materjalid on kättesaadavad Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) veebilehel: https://www.virol.ee/avalikustamine

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia eesmärk on maakonna arengu strateegiline planeerimine aastani 2035.

Avalikul väljapaneku ajal saab kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid VIROL-ile esitada kuni 24.10.2022 aadressil F.r Kreutzwaldi 5, Rakvere või e-posti aadressil virol@virol.ee.

Arengustreegia avalik arutelu toimub 20.oktoobril kell 18.00 Aqva konverentsikeskuses (Parkali 4, Rakvere). Arutelule palume ennast eelnevalt registreerida järgmisel lingil: https://forms.gle/HdHCueJhVVefrcDz6  hiljemalt 17.oktoobriks.

Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+


Maakonna arengu kavandamiseks ja ellu viimiseks koostatakse maakondlik arengustrateegia, mis on aluseks kohalike omavalitsuste ühistegevuste planeerimisel ja ellu viimisel ning riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele juhtumipõhiste toetuste andmisel, riiklike investeeringute kavandamisel ja riigiasutuste osutatavate teenuste kättesaadavuse muutmisel maakonnas. Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ ja Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ tegevuskava perioodiks 2019-2022 on heaks kiidetud maakonna kõikide kohalike omavalitsuste üksuste volikogudes. Kõik arengustrateegiaga seonduva leiate Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kodulehelt: https://www.virol.ee/maakonnastrateegia