Hallatavad asutused

 

Asutus, juht Aadress Telefon E-post Asutuse põhimäärus

Kadrina Keskkool

Krõõt Nõmmela-Mehide

Rakvere tee 4, Kadrina 45201, Lääne-Virumaa

322 5640

509 4734

info@kadrina.edu.ee Kadrina Keskkooli põhimäärus

Vohnja Lasteaed-Algkool

Õnne Kiviperk

Vohnja küla 45204, Kadrina vald, Lääne-Virumaa 323 3425 kool@vohnja.edu.ee Vohnja Lasteaed-Algkooli põhimäärus

Kadrina Kunstidekool

Eve Vunk

Rakvere tee 4, Kadrina 45201, Lääne-Virumaa

322 5649

522 8966

evevunk@gmail.com Kadrina Kunstidekooli põhimäärus

Kadrina Lasteaed Sipsik

Anu Faelmann-Klaus

Pargi 5, Kadrina 45201, Lääne-Virumaa

325 0307

5621 2784

Anu.Faelmann-Klaus@kadrina.ee Kadrina Lasteaed Sipsik põhimäärus

Kadrina Valla Raamatukogu

Ene Heide

Viru 2, Kadrina 45201, Lääne-Virumaa 325 0107 raamatukogu@kadrina.ee Kadrina valla Raamatukogu põhimäärus

KADRINA KULTUURIKODA:

Kadrina Kultuurikoja direktor

Ahto-Lembit Lehtmets

522 8801 ahto.lehtmets@kadrina.ee Kadrina Kultuurikoja põhimäärus

Kadrina rahvamaja

Viru 14, Kadrina 45201,
Lääne-Virumaa
325 0290 rahvamaja@kadrina.ee  

Läsna rahvamaja

Heli Napp

Läsna küla 45202, Kadrina vald, Lääne-Virumaa 521 5276 Heli.Napp@kadrina.ee  

Kadrina huvikeskus

 

Rakvere tee 4, Kadrina 45201, Lääne-Virumaa 522 8801 ahto.lehtmets@kadrina.ee  


Kadrina Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötasustamise kord