Kuhu peab Ukraina sõjapõgenik esmalt pöörduma?

 
 
Esmalt tuleb saabumisest anda teada:
 
 • Vastuvõtupunkt

Saabuvad sõjapõgenikud suunatakse Pärnu või Tartu vastuvõtupunktidesse, kust nad ka vajadusel transporditakse majutuskohta. 

või

 • Kadrina vallavalitsus

Kadrina vallavalitsusse on soovituslik pöörduda kõigil Ukraina põgenikel, sest see annab omavalitsusele info, kes on piirkonda saabunud ja kes millist abi ning teenuseid vajavad. Vallavalitsusest saab inimene infot ja abi edaspidisteks toiminguteks.

Kes saavad taotleda ajutist kaitset ehk aastast elamisluba?

Kõik alates 24.02.2022 Ukrainast sõja eest põgenenud Ukraina kodanikud (või muu riigi kodanikud, kellel oli Ukrainas rahvusvaheline kaitse) ja nende pereliikmed saavad taotleda ajutist kaitset - aastast elamisluba. Ajutise kaitse taotlemine ei ole sõjapõgenikule kohustuslik, kuid tagab sarnaselt Eesti elanikele ligipääsu erinevatele teenustele ja toetustele.

Kus saab taotleda ajutist elamisluba?

 • Ajutist kaitset saab taotleda Politsei- ja piirivalveameti (PPA) teeninduspunktides Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres või Jõhvis.

Ajutise kaitse taotlemiseks PPAs peab broneerima vastuvõtuaja lehel broneering.politsei.ee.

Ajutised kaitse menetluspunktide asukohad ja lahtiolekuajad

Asukoht

Avatud tööpäevadel

Avatud nädalavahetusel

Jõhvi politseijaoskond

E-R kella 9:00-20:00

L-P kella 9:00-16:00

Narva politseijaoskond

E-R kella 9:00-20:00

L-P kella 9:00-16:00

Rakvere politseijaoskond

E-R kella 9:00-20:00

L-P kella 9:00-16:00

NB! Kohalik omavalitsus aitab vajadusel aja broneerimisel. Kuid ooteajad on Politsei- ja piirivalveametis pikad – palun varuge kannatust.

Mida tagab ajutine elamisluba?

 • Ajutise kaitse saajatel on üheks aastaks Eesti elamisluba, õigus töötada, lastele on tagatud ligipääs alus- ja põhiharidusele.
   
 • Ravikindlustus kehtib samadel alustel nagu Eestis elavatel inimestel: töötamine, töötuna arvel olemine, lapsed, rasedad jt. 
   
 • Laienevad ka toimetulekutoetus (taotlemine KOV-ist) ja õigus saada muid rahalisi toetusi, näiteks peretoetusi (taotlemine sotsiaalkindlustusametilt). Kõigil abivajajatel on õigus KOVide pakutavale vältimatule sotsiaalabile. Vajaduspõhiselt on õigus nii riigi kui ka KOV-i korraldatavatele sotsiaalteenustele.
   
 • Ajutise kaitse taotlemine ei ole kohustuslik, kuid on vajalik juhul, kui põgenik kavatseb jääda Eestisse elama ja soovib saada siin kõiki teenuseid ja toetusi sarnaselt Eestis püsivalt elavate inimestega.
   
 • PPA teenindused on praegu üle koormatud, seetõttu peaksid ajutise kaitse staatust esmajärjekorras taotlema need isikud, kellel on võimalus asuda kiiremas korras tööle.
   
 • Sõja eest Eestisse tulnud Ukraina kodanikud ja nende pereliikmed saavad taotleda ajutist kaitset koos isikukoodiga. Ajutine kaitse on elamisluba üheks aastaks (antakse elamisloakaart). Seejärel saavad sõjapõgenikud endale sarnased õigused nagu on Eesti elanikel – näiteks õigus siin õppida, töötada ja seeläbi saada ka ravikindlustus.

Kuidas saab taotleda isikukoodi?

Kui isikul ei ole varem Eesti isikukoodi moodustatud, siis on selleks kaks võimalust – Rakvere Linnavalitsuses ja PPA-s
 • Rakvere Linnavalitsus avatud E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00. Üldtelefon 322 58 70
 • Politsei- ja Piirivalveametis saab esitada isikukoodi taotluse koos ajutise kaitse taotlemisega Politsei- ja Piirivalveametis. AINULT BRONEERINGU ALUSEL: broneering.politsei.ee

  Ajutised lahtioleku ajad:

Asukoht

Avatud tööpäevadel

Avatud nädalavahetusel

Jõhvi politseijaoskond

E-R kella 9:00-20:00

L-P kella 9:00-16:00

Narva politseijaoskond

E-R kella 9:00-20:00

L-P kella 9:00-16:00

Rakvere politseijaoskond

E-R kella 9:00-20:00

L-P kella 9:00-16:00


Kuid tähele tuleb panna, et isikukood ilma elamisloata ei anna veel Eesti kodanikuga samaväärseid õigusi – ei saa näiteks töötada, taotleda toetusi, ei saa ravikindlustust.
 

Isikukoodi olemasolul:

 • Saab pangas taotleda pangakaarti
 • Aitab kaasa ajutise kaitse kiiremale menetlemisele PPA-s. Isikukood on oluline ka laste kooli või lasteaeda minekul, et neid saaks lisada haridussüsteemi. Kuid selle esialgne puudumine ei ole takistuseks kooli või lasteaeda minekul.
   

Pangateenused

Ukraina põgenike paremaks teenindamiseks konto avamise osas on Swedbank koostanud abimaterjali , mida palutakse põgenikele või nende tugiisikutele jagada, et protsess oleks kõigile lihtsam ja arusaadavam. Juhend on nii eesti kui ka vene keeles ja puudutab protsessi ainult Swedbanki esinduses, ei kohaldu teistele pankadele.

Juhend kirjeldab seda, et kuidas kontorisse konto avamiseks aega broneerida, mis info tuleks kaasa võtta ning kui palju see orienteeruvalt aega võtab.