Jäätmevaldajate ühise jäätmemahuti kasutamine


Teenuse nimetus Korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldajate ühise jäätmemahuti kasutamine
Kirjeldus Jäätmevaldajad võivad olmejäätmete kogumiseks kasutada mitme naaberkinnistu peale ühiseid kogumismahuteid, kusjuures jäätmeveolepingus peavad olema fikseeritud kõik ühist mahutit kasutavad jäätmevaldajad. Ühist jäätmemahutit on lubatud kasutada üksnes kõrvuti asetsevatel kinnistutel või ühise õuealaga korter- ja ridaelamutes tekkivate jäätmete kogumiseks. Ühise jäätmemahutina ei ole lubatud kasutada jäätmekotti.
Menetlemise aeg Nõuetekohane taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul alates taotluse laekumisest
Õigusakt Kadrina valla jäätmehoolduseeskiri
Kontaktisik Keskkonnaspetsialist Pamela Talzi
Teenuse taotlemine  
Vajalikud sammud Korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldajate ühise jäätmemahuti kasutamise loa saamiseks tuleb jäätmevaldajal esitada Kadrina Vallavalitsusele vormikohane taotlus. Ühele taotlusele märgitakse kõikide jäätmevaldajate andmed ning konteineri suurus, asukoht ja vastutav isik.
Korraldatud jäätmeveoga  liitunud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama vallavalitsust ühise jäätmemahuti kasutamise aluseks olnud asjaolude muutumisest või omaniku vahetumisest (kinnistu müük) hiljemalt 30 päeva jooksul alates nende asjaolude jäätmevaldajale teatavaks saamisest.
Taotlemine

Ühise jäätmemahuti kasutamiseks saad taotluse esitada jäätmeveo iseteeninduses.

Kasutusjuhend:

  • Sisene iseteenindusse, vajuta parajasti aktiivne(tume) filter „kompostimine" välja ja vali „aktiivsed";

  • Seejärel vali nimekirjast sobiv kinnistu aadress, mille all on väikselt segaolmejäätmed kirjas;

  • Avaneb väike aken, mille altosast valige „taotle ühiskasutust";

  • NB! Kes taotleb ühiskasutust kinnistult, millel on mitu segaolmejäätmete lepingut, tuleb esmalt valida aadress ja siis vajutada „Leping" ees olevale plussile ning jälgida, et valite enda nimelise lepingu, millelt taotlema hakkate;

  • Seejärel kirjutage põhitekkekoha aadress ning oodake kuni süsteem pakub Teile rippmenüüst valikud ja valige õige;

  • Põhitekkekoha lepingu sõlmija aknasse tuleb sisestada kas nimi, isikukood või ettevõtte/KÜ puhul registrikood;

  • Seejärel vajuta „esita" ning taotluse esitamise kohta laekub Teie kontaktile (e-mail on taotluses eeltäidetud, kuid saab ka vajadusel vahetada);

  • NB! Andke ka põhitekkekoha esindajale teada, et ootate temalt ühiskasutuse kinnitamist, sest alles kinnituse saamise järel saadab süsteem taotluse keskkonnaspetsialistile esitamiseks;

  • Kogu protsessi lõpus tuleb antud e-maili aadressile otsuse kinnituse teavitus.

Kui iseteenindust ei ole tehnilistel põhjustel võimalik kasutada, on võimalus esitada paberil taotlused vallamajas kohapeal.