Järelhooldusteenus

 

teenuse nimetus Järelhooldusteenus
kirjeldus Järelhooldusteenuse eesmärk on toetada asendushoolduselt ja/või eestkostelt lahkuva isiku iseseisvat toimetulekut ja õpingute jätkamist. Järelhooldusteenus on eelkõige mõeldud noortele, kes on kasvanud asenduskodus, perekodus või hooldusperes ning jätkavad õpinguid.
Õppimise all mõeldakse järelhoolduse kontekstis õppimist tasemeõppes (põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes). Oluline on järjepidev õppimine nominaalõppeaja raames.
Isik määratakse järelhooldusteenusele sotsiaalosakonna ametniku haldusakti alusel lähtuvalt juhtumiplaanist.
taotluse menetlemine Järelhooldusteenust korraldab valla lastekaitsespetsialist koostöös elluastuva noorega.
õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
kontaktisik Lastekaitsespetsialist Kaili Treisalt, 322 5624, Kaili.Treisalt@kadrina.ee
Sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee
   
Teenuse taotlemine  
vajalikud sammud Järelhooldusteenust korraldab valla lastekaitsespetsialist koostöös elluastuva noorega.