Jõulutoetus

 

toetuse nimetus Jõulutoetus 
kirjeldus Jõulutoetus on valla elanike registrisse kantud koolieelsetes lasteasutustes käivatele ja põhikoolis (1.-9. klass) õppivatele lastele ning Kadrina vallast pärit asenduskoduteenusel viibivatele lastele.
toetuse suurus Jõulutoetus koosneb kingituspakist. Kingituspaki hinna määrab Kadrina vallavalitsus.
õigusaktid Pere sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord
kontaktisik Sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, telefon 322 5623, e-post Siiri.Sammel@kadrina.ee
toetuse taotlemine Taotlust esitama ei pea