Jaanuarikuu jumalateenistused

Pühapäev, 15. jaanuar kl 11

2. pühapäev pärast ilmumispüha
Jeesus ilmutab oma jumalikku väge Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Jh 1:17
roheline

Ps 105:1-5,39-42 2Ms 17:1-6 Ilm 22:16-17 Jh 4:5-26

Kõigeväeline Jumal, Sinu Poeg võttis kord äratõugatud Samaaria naise tema usu pärast vastu. Anna meile samasugust usku, et meiegi võiksime loota ainult Sinu armastusele ja üksteist vastu võtta, nagu Sina meid oled vastu võtnud. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Pühapäev, 22. jaanuar kl 11

3. pühapäev pärast ilmumispüha
Jeesus äratab usule Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. Lk 13:29
roheline

Ps 102:16-23 Js 30:18-21 Hb 11:1-10 Jh 4:39-42

Kogu loodu Jumal, Sa kutsud inimesi kõikide rahvaste hulgast oma riiki. Lase meil Sind usus ära tunda ja hoia meidki nende hulgas, kes Sinule loodavad ja Sind tunnistavad. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Pühapäev, 29. jaanuar kl 11

4. pühapäev pärast ilmumispüha
Loodusjõudude Issand Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. Ps 66:5 roheline

Ps 107:1-2,23-31 Ii 38:1-4,8-11,16-18 2Tm 1:7-10 Mt 14:22-33

Kõigeväeline Jumal, Sina kaitsed meid selle maailma tormides. Päästa oma rahvas kartusest ja kinnita meid usus. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Iäbi.