Augustikuu jumalateenistused

 

Pühapäeval, 1. augustil kell 11

10. pühapäev pärast nelipüha

Ustavus Jumala andide kasutamisel - Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. Lk 12:48

Ps 119:129-136 Õp 3:27-32 Hb 10:19-25 Lk 12:42-48

Jumal, meie Isa, Sina oled meile kinkinud oma head annid. Tee meid ustavateks majapidajateks Sinu riigis ja anna meile püsivust teenida Sind ja üksteist usus ja armastuses. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Pühapäeval, 8. augustil kell 11

11. pühapäev pärast nelipüha

Soosinguajad - Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle Tema on valinud enesele pärisosaks! Ps 33:12

Ps 81:9-17 1Ms 18:20-32 Hb 3:15-19 Mt 11:20-24

Kõigeväeline Jumal, Sina oled oma Poja kaudu avanud meile ukse oma riiki. Sina kutsud meid ikka enda juurde ja andestad me patud. Ära lase meil meeleparandusega viivitada, vaid ärata meis oma Vaimu läbi valvsust ja tarkust, et oskaksime oma soosinguaega õigesti kasutada. Võta meid siis koos kõigi Sinu lunastatutega oma pühasse linna taevas, kus me Sind võime kiita ja austada igavesti.

 

Pühapäeval, 15. augustil kell 11

12. pühapäev pärast nelipüha

Enese läbikatsumine - Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu! 1Pt 5:5b

Ps 51:6-14,19 Js 2:12-18 1Jh 1:8-2:2 Mt 23:1-12

Kõigeväeline Jumal ja Isa, Sina alandad neid, kes end ülendavad, ja oled armuline kõigile, kes end Sinu ees alandavad. Aita meil Sinu sõna valguses oma pattu kahetseda ja Sinu armule lootes troosti leida. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Reedel, 20. augustil kell 11

Sul on hea meel tõest, mis asub südame põhjas, ja salajas annad Sa mulle tarkust teada. Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim! Ps 51:8,12

Surnuaiapüha Hulja kalmistul. Välialtari ja mälestuspingi pühitsemine.

Taasiseseisvumispäev

 

Pühapäeval, 22. augustil kell 11

13. pühapäev pärast nelipüha

Jeesus - meie aitaja - Rudjutud pilliroogu ei murra Ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta Ta ära. Js 42:3

Ps 30:3-6,12-13 2Kn 5:1-15  Ap 3:1-10 Jh 9:1-7,39-41

Kõige halastuse Jumal, Sina rõõmustad meid oma lihaks saanud Sõna Jeesuse Kristusega, kes lepitas meid Sinuga. Puhasta meid oma tervendava ja andestava väega kõigest patust ning anna meile jõudu Sind teenida. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Pühapäeval, 29. augustil kell 11

14. pühapäev pärast nelipüha

Meie ligimene - Kristus ütleb: Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Mt 25:40

Ps 112:5-9 Rt 1:8-11,14-18 Rm 13:8-10 Mk 12:41-44

Kõigeväeline Jumal ja Isa. Ära lase meil elu koormate ja raskuste keskel unustada, et kõik, mis meil on, tuleb Sinu käest. Aita meid üksteist meelsasti ja kasupüüdmatult teenida. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.