Jumalateenistused juunikuus

Pühapäev, 30. juuni kl 11

Apostlite pühapäev
Issanda teenistuses - Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Ef 2:19
KLPR 245 punane

Ps 145:3-7 Js 66:18-19 2Tm 3:14-17 Ap 26:12-23 Mk 3:13-19

Issand Kristus, meie taevane Kuningas, tänus ja rõõmus pühitseme Sinu apostlite mälestust ning palume Sind: anna oma Kirikule seda armu, et ta armastaks ja elaks selles, mida Sinu apostlid on uskunud, kuulutanud ja õpetanud. Kuule meid, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Jeesus läks üles mägedesse ja kutsus enese juurde, keda Ta ise tahtis, ja need tulid Tema juurde. Mk 3:13

Juulikuu jumalateenistused

Pühapäev, 28. juuli kl 11

10. pühapäev pärast nelipüha

Ustavus Jumala andide kasutamisel - Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle

hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. Lk 12:48

Ps 119:129-136 Õp 3:27-32 1Ms 41:46-49,53-57 Hb 10:19-25 Ap 20:17-24 Lk 12:42-48

Jumal, meie Isa, Sina oled meile kinkinud oma head annid. Tee meid ustavateks majapidajateks

Sinu riigis ja anna meile püsivust teenida Sind ja üksteist usus ja armastuses. Jeesuse Kristuse, Sinu

Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: „Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju,

sellelt küsitakse veel rohkem." Lk 12:48