Oktoobrikuu jumalateenistused

Pühapäev, 3. oktoober kl 11

19. pühapäev pärast nelipüha

Suurim käsk - See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda. 1Jh 4:21

Ps 119:1-8 2Ms 20:1-17 Rm 10:1-13 Jh 13:31-35

Armas taevane Isa, Sina oled meile andnud käsud oma armastuse märgiks. Ilma Sinu abita me ei suuda siiski järgida Sinu tahet ja täita Sinu armastuse käsku. Saada Püha Vaim meid juhtima, et armastaksime Sind üle kõige ja leiaksime armastuses tee ligimese juurde. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: "Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.? Jh 13:35

Pühapäevakool kl 11 leerimajas

 

 

Pühapäev, 10. oktoober kl 11

Lõikustänupüha

Igapäevane leib - Kõikide silmad ootavad Sind ja Sina annad neile nende roa omal ajal. Ps 145:15

Ps 104:1,13–14,27–28,33 5Ms 26:1–11 Hb 13:15–16 Jh 6:23–35

Jumal, meie Looja, Sina ei väsi meile andmast oma häid ande, Sinult saame, mida me vajame ja kasutame. Me täname Sind selle aasta lõikuse eest. Lase ka oma armu viljadel – õiglusel ja armastusel – küpseda meie sees. Anna meile tänulik süda ja õpeta meid Sinu ande kasutama kõigi inimeste heaks. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: „Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu." Jh 6:33

Esineb kirikukoor.

 

 

Pühapäev, 17. oktoober kl 11

21. pühapäev pärast nelipüha

Jeesuse saadikud - Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? Mi 6:8

Ps 145:8-13 Am 7:10-15 Gl 4:12-20 Jh 13:16-20

Issand Jumal, taevane Isa, Jeesus Kristus saatis oma jüngrid kogu maailma, et kõik rahvad hea sõnumi ära tunneksid. Me palume Sind, lase oma sõnal meis tööd teha ja täida meid rõõmuga lunastuse üle. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: "Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõnda ka teete." Jh 13:16-17

Pühapäevakool kl 11 leerimajas

 

 

Pühapäev, 24. oktoober kl 11

22. pühapäev pärast nelipüha

Usuvõitlus - Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! Rm 12:21

Ps 46:2-8 Jr 17:5-8 Rm 10:12-18 Mt 5:13-16

Issand Jeesus Kristus, Sa oled oma koguduse kutsunud olema maale soolaks ja maailmale valguseks. Ärata meid igasugusest loidusest, valmista Sind teenima ja Sinu nime kuulutama, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütleb: "Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata." Mt 5:13

 

 

Pühapäev, 31. oktoober kl 11

Usupuhastuspüha. Reformatsiooni aastapäev

Usu alused - Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis juba olemas – see on Jeesus Kristus! 1Kr 3:11

Ps 46:2–3,5,8 Jr 31:31–34 Gl 5:1–6 Jh 8:31–36

Issand Jumal, taevane Isa, me täname Sind, et Sa oled meile andnud oma püha evangeeliumi. Hoia meie keskel oma sõna selget valgust ja kinnita meie südameid oma Vaimuga, et me Sinu evangeeliumi õpetusest iial ei taganeks, vaid usus kasvaksime ja viimaks õndsaks saaksime. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Ma tahan rääkida su tunnistustest kuningate ees ja mitte häbeneda. Ps 119:46

Pühapäevakool kl 11 leerimajas