Veebruarikuu jumalateenistused

 

Pühapäeval, 7. veebruaril kell 11

2. pühapäev enne paastuaega Sexagesima

Jumala sõna külv - Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. Hb 3:15
roheline

Ps 44:2-5 Js 5:1-7 1Kr 1:20-25 Mt 13:31-33

Issand Jumal, ärata meie südamed, et me Sinu päästvatel tegudel meie keskel sündida laseksime ja Sinu armastuse sõna rõõmuga vastu võtaksime. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: "Taevariik on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vaka jahu sekka, kuni kõik läks hapnema." Mt 13:33

 

 

Pühapäevail, 14. veebruaril kell 11

Pühapäev enne paastuaega Esto mihi; Quinquagesima

Jumala armastuse ohvritee - Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast! Lk 18:31
roheline

Ps 31:1-6 Hs 18:30-32 1Kr 13 Mk 10:32-45

Armuline Jumal, Sa näitasid oma Poja kannatuses ja surmas maailmale oma armastust. Ava meie südamesilmad, et me mõistaksime Tema ohvri saladust ja järgneksime Talle kuuletumise ja armastuse teel. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles oma jüngritele: "Kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija, ning kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu kõigi sulane." Mk 10:43-44

 

 

Pühapäeval, 21. veebruaril kell 11

Paastuaja 1. pühapäev Invocavit

Jeesus - kiusatuste võitja - Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et Ta tühistaks kuradi teod. 1Jh 3:8b
violett

Ps 91:1-4,11-12,15  Js 1:16-20 Hb 2:9,17-18 Mk 1:12-13

Issand, meie Jumal, Sina lasid oma Pojal kõrbes kiusatustega võidelda, et Ta võiks aidata inimesi, kes on kiusatustes. Anna meile jõudu Temale järgneda ning lase meil Tema abiga kõik kurja rünnakud ära võita. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Kohe ajas Vaim Jeesuse kõrbe ja Ta oli kõrbes nelikümmend päeva saatana kiusata. Ja Ta oli metsloomade seas ning inglid teenisid Teda. Mk 1:12-13

 

 

Kolmapäeval, 24. veebruaril kell 11.30

Vabariigi aastapäeva palvus

Seetõttu, et Jeesus ise on kannatanud kiusatuna, võib Ta aidata neid, keda kiusatakse. Hb 2:18

Ps 94:3-15 1Kr 10:7-13 1Sm 18:6-16

Iseseisvuspäev

 

 

Pühapäeval, 28. veebruaril kell 11

Paastuaja 2. pühapäev Reminiscere

Palve ja usk - Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Rm 5:8
violett

Ps 25:1-10 1Ms 32:23-32 Jk 1:2-6 Lk 7:36-50

Kõigeväeline igavene Jumal, Sina tunned meie häda ja nõrkust paremini kui meie ise. Aita meid oma armastuse väega ja kinnita meid usus. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles Siimonale: "Seepärast on sellele naisele palju patte andeks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele antakse andeks pisut, see armastab pisut.? Lk 7:47