Veebruarikuu jumalateenistused

NB! Jumalateenistused toimuvad leerimajas, kui pole märgitud teisiti.

Pühapäeval, 2. veebruaril kell 11

Issanda templissetoomise püha ehk küünlapäev

Kristus – Jumala kirkuse sära - Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. Ps 66:5

Ps 48:10-15 2Ms 33:18-23 1Tm 6:13-16 Lk 2:22-33

Jumal, kõige valguse allikas, Siimeon ja Hanna said templis näha Sinu Poega ja ülistada Sind maailma Päästja eest. Juhi oma Vaimuga ka meid, nii et me ära tunneme oma pääste, mille Sa oled valmistanud Iisraelile ja kõigile rahvaile Jeesuses Kristuses, meie Issandas, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Tartu rahulepingu 100 aastapäev

 

Pühapäeval, 9. veebruaril kell 11

3. pühapäev enne paastuaega Septuagesima

Teenimatu arm - Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! Tn 9:18

Ps 18:2-7 5Ms 7:6-8 Fl 3:7-14 Mt 19:27-30

Armu ja halastuse Jumal, Sina annad oma abi kõigile, kes Sind otsivad. Me täname Sinu headuse eest, mida me pole ära teeninud. Aita, et me ei hindaks oma jõudu üle, vaid loodaksime kõiges Sinu õiglusele ja ustavusele. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: "Igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab nad tagasi sajakordselt ja pärib igavese elu." Mt 19:29

Pühapäevakool kell 11 leerimajas

 

Pühapäeval, 16. veebruaril kell 11

2. pühapäev enne paastuaega Sexagesima

Jumala sõna külv - Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. Hb 3:15

Ps 44:2-5 Ho 10:12-13 1Kr 3:7-15 Jh 4:31-38

Kõigeväeline Jumal, me palume Sind, anna meile oma Vaimu ja jumalikku tarkust, et Sinu püha sõna meie keskel elaks ja kasvaks. Lase oma sõna rõõmuga ja puhtasti kuulutada ning ehita sellega oma kogudust, nõnda et me Sind kindlas usus teenime ja julgelt tunnistame ning õndsaks saame. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: "Minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud, ja lõpetan Tema töö." Jh 4:34

 

Pühapäeval, 23. veebruaril kell 11

Pühapäev enne paastuaega Esto mihi; Quinquagesima

Jumala armastuse ohvritee - Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast! Lk 18:31

Ps 31:1-6 Jr 8:4-7 1Kr 13 Jh 12:25-33

Issand Jeesus Kristus, Sina oled oma elu ohverdanud, aga meie soovime oma elust kinni hoida ja end säästa. Me palume, võta meid kaasa oma teele, et me koos Sinuga tõelise elu leiaksime. Sulle olgu ülistus ja au, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütleb: "Kes oma elu armastab, see kaotab selle, ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks." Jh 12:25

Pühapäevakool kell 11 leerimajas

 

Esmaspäeval, 24. veebruaril kell 10.30 KIRIKUS

Iseseisvuspäev

Ole mulle kaitsjaks kaljuks, mäelinnuse hooneks mu päästmiseks! Ps 31:3

5Ms 8:10–18 Rm 13:1–10 Jh 8:31–36

Püha Jumal, kõigi rahvaste Issand, juhi meie rahvast oma Vaimuga, et me käiksime õiguses ja rahus. Lase meil saavutada õitsengut, mis on Sinule meelepärane. Aga üle kõige anna meile usku Sinusse, et kogu rahvas austaks Sinu nime ja me teeniksime üksteist Sinu armastuses. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Jaanuarikuu jumalateenistused

 

NB! Jumalateenistused toimuvad leerimajas

 

Pühapäeval, 5. jaanuaril kell 11

Jõuluaja 2. pühapäev

Issanda templis - Me nägime Tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Jh 1:14

Ps 84:2-12 1Sm 3:1-10 Rm 12:1-5 Jh 10:22-30

Isa taevas, kõige hea andja, Sinu Poeg tunnistas Sinust juba alates oma varajasest noorusest. Kingi meile oma Vaimu, nii et me elame Sinu lastena Sinu palge ees ja kanname head vilja Sinu ülistuseks. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: "Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest." Jh 10:27-28

 

Pühapäeval, 12. jaanuaril kell 11

Kristuse ristimise püha ehk 1. pühapäev pärast ilmumispüha

Ristimise and - Keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Rm 8:14

Ps 89:19-30 Js 61:1-3 Ap 8:26-40 Jh 1:29-34

Kõigeväeline Jumal, taevane Isa, Jeesuse ristimisel Jordani jões tuli Püha Vaim Tema peale ja Sa ilmutasid Teda kui oma armast Poega. Tugevda kõigis ristituis kindlat teadmist, et nad on Sinu lapsed, ja juhi neid oma Vaimuga. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Johannes tunnistas: "Ma nägin Vaimu tuvina taevast laskuvat ja Tema peale jäävat." Jh 1:32

 

Pühapäeval, 19. jaanuaril kell 11

2. pühapäev pärast ilmumispüha

Jeesus ilmutab oma jumalikku vägeSeadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Jh 1:17

Ps 105:1-42 2Ms 17:1-6 Ilm 22:16-17 Jh 4:5-26

Kõigeväeline Jumal, Sinu Poeg võttis kord äratõugatud Samaaria naise tema usu pärast vastu. Anna meile samasugust usku, et meiegi võiksime loota ainult Sinu armastusele ja üksteist vastu võtta, nagu Sina meid oled vastu võtnud. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus kostis naisele: "Igaüks, kes joob seda vett, januneb jälle, aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi." Jh 4:13-14

 

Pühapäeval, 26. jaanuaril kell 11

3. pühapäev pärast ilmumispüha

Jeesus äratab usule - Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. Lk 13:29

Ps 102:16-23 Js 30:18-21 Hb 11:1-10 Jh 4:39-42

Kogu loodu Jumal, Sa kutsud inimesi kõikide rahvaste hulgast oma riiki. Lase meil Sind usus ära tunda ja hoia meidki nende hulgas, kes Sinule loodavad ja Sind tunnistavad. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

"Me oleme Teda ise kuulnud ning teame nüüd, et Tema on tõesti maailma Päästja." Joh. 4:42

 

Detsembrikuu jumalateenistused

 

Pühapäeval, 1. detsembril kell 11

Advendiaja 1. pühapäev. Kirikuaasta algus

Sinu Kuningas tuleb alandlikkuses - Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! Sk 9:

Ps 24:7-10 Sk 9:9-10 1Pt 1:7-12 Mk 11:1-10

Issand Jeesus Kristus, ilmuta oma vägevust ja tule, et me saaksime vabaks kurjuse meelevallast ja päästetud kõigist pattudest. Kuule meid, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Hoosanna! Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel! Õnnistatud olgu meie isa Taaveti tulev kuningriik! Hoosanna kõrgustes! Mk 11:9-10

 

Reedel, 6. detsembril kell 19

Taizé-palvus leerimajas

Hea ja õiglane on Issand; sellepärast Ta õpetab patustele õiget teed. Ps 25:8
Sina, Issand, oled meie Isa, muistsest ajast on Su nimi Meie Lunastaja. Js 63:16

Ps 79:9-10a,11,13 Mt 27:27-30 Hs 37:24-28

Nikolaus, Myra piiskop († u 350), nigulapäev

 

Pühapäeval, 8. detsembril kell 11

Advendiaja 2. pühapäev

Sinu Kuningas tuleb kirkuses - Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! Lk 21:28

Ps 80:2-3,15-20 Js 35:3-6 Hb 10:35-39 Lk 12:35-40

Kõigeväeline, halastaja Jumal, luba, et ajalikud askeldused ei takistaks meil vastu võtta Sinu Poega. Kingi meile taevast tarkust, mis juhiks meid osadusse Kristusega; kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütleb: "Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulmapeolt koju, et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada." Lk 12:35-36

Pühapäevakool kell 11 leerimajas

 

Reedel, 13. detsembril kell 19

Taizé-palvus leerimajas

Me ei tagane Sinust! Elusta meid, siis me kuulutame Sinu nime! Ps 80:19
Jeesus ütleb: "Ka teie olge valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!" Lk 12:40

Ps 79:9-10a,11,13 Mt 26:62-66 Sk 2:10-17

Lucia, märter Sürakuusas († u 304), luutsinapäev

 

Pühapäeval, 15. detsembril kell 11

Advendiaja 3. pühapäev

Valmistage Issandale teed - Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! Js 40:3a,10a

Ps 85:9-14 Ml 3:23-24 2Pt 1:19-21 Mt 11:11-19

Issand, kuule meie palveid ja too valgust meie südame pimedusse, et me näeksime takistusi, mis tuleb kõrvaldada Sinu Poja tulemise teelt! Kingi meile jõudu meeleparanduseks ja anna usku evangeeliumi tõotustesse. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

"Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest, aga väikseim taevariigis on suurem temast." Mt 11:11

 

Reedel, 20. detsembril kell 19

Taizé-palvus leerimajas

Ma tahan kuulda, mida Jumal, Issand, räägib. Sest Tema kuulutab rahu oma rahvale ja ütleb oma vagadele, et nad ei pöörduks alpuse poole. Õigus käib Tema eel ja järgib Tema samme. Ps 85:9,14

Ps 79:9-13 Jh 19:17-22 Js 44:21-27

 

Pühapäeval, 22. detsembril kell 11

Advendiaja 4. pühapäev

Issand on lähedal - Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Issand on ligidal! Fl 4:4,5b

Ps 130:5-8 1Ms 21:1-7 Hb 6:13-19 Mt 1:18-24

Kõigeväeline Jumal, Sina ülendad alandlikke ja oled Neitsi Maarja oma Poja emaks valinud: lase tema rõõmul ka meie südameid elustada, et me koos Maarjaga kiidaksime ja ülistaksime Sinu halastust. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja Teda hüütakse nimega Immaanuel, see on tõlkes: Jumal on meiega. Mt 1:23

Pühapäevakool kell 11 leerimajas

 

Teisipäeval, 24. detsembril kell 18

Jõuluõhtu ehk jõululaupäev

Ps 36:6-10 Mi 5:1-4 Tt 2:11-14 Lk 2:1-14

Vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu!

Kõigeväeline Jumal, valguse Isa, me täname Sind Sinu suure armastuse eest, et Sa oled keset inimkonna pimedat patuööd oma ainusündinud Poja meile valguseks andnud. Paistku Tema valgus jõulusõnumis meiegi südametesse, täitku meid tõelise rõõmuga ning avagu meie huuled Sind kiitma ja ülistama Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

 

Kolmapäeval, 25. detsembril kell 11

Kristuse sündimispüha ehk 1. jõulupüha

Sõna sai lihaks - Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema kirkust. Jh 1:14

Ps 100 Js 52:7-10 Hb 1:1-12 Jh 1:1-14

Kõigeväeline Jumal, Sa oled inimese imeliselt loonud ja veelgi imelisemalt uuendanud. Luba meil osa saada Sinu Poja jumalikkusest, kes võttis meie inimliku kuju. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

 

Reedel, 27. detsembril kell 19

Taizé-palvus leerimajas

Apostel ja evangelist Johannese päev ehk johannesepäev

Jumal on armastus

Ps 92:13-16 Õp 8:1,22-30 1Jh 1:1-4 Jh 21:19-25

 

Pühapäeval, 29. detsembril kell 11

Jõuluaja 1. pühapäev

Püha Perekond - Suured on Issanda teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel. Ps 111:2

Ps 71:14-19 Js 25:1,4-5 Gl 4:3-7 Lk 2:33-40

Kõigeväeline Jumal, Sa oled Püha Perekonna näol kinkinud meile eeskuju. Aita ka meie peredel elada üksmeeles ja vagaduses ning liida neid vastastikuses austuses ja armastuses. Viimaks too meid kõiki Sinu igavese isamaja rõõmu ja rahusse. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

 

Teisipäeval, 31. detsembril kell 18

Vana-aasta Taizé-palvus leerimajas

Ps 121 1Pt 1:22–25 Lk 13:6–9

Meie aeg on Issanda kätes - Sinu käes, Issand, on kõik mu ajad. Ps 31:16

Igavene Jumal, me täname Sind kõige eest, mida Sa möödunud aastal oled meile jaganud. Anna andeks meie teadmatult ja teadlikult tehtud eksimused. Luba meid uuesti algusest alata. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Jumalateenistused novembris

 

Pühapäeval, 3. novembril kell 11

21. pühapäev pärast nelipüha

Jeesuse saadikud - Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? Mi 6:8

Ps 145:8-13 Jr 1:4-10 2Tm 4:1-5 Mt 22:1-14

Issand, vaata hoolitsuse ja armastusega oma rahva peale, et me õpiksime vahet tegema olulise ja ebaolulise vahel ning elaksime Sinu tahet järgides. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: "Taevariik on kuninga sarnane, kes tegi oma pojale pulmad. Ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulmapeole paluma, aga need ei tahtnud tulla." Mt 22:1-3

 

Pühapäeval, 10. novembril kell 11 mardipäev, isadepäev

22. pühapäev pärast nelipüha

Usuvõitlus - Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! Rm 12:21

Ps 46:2-8 Js 33:20-22  Rm 1:16-17 Jh 4:46-53

Halastaja Jumal ja Isa, usu jõul saadad Sa ka meie elus korda imelisi tegusid. Aita meil uskuda Sinu sõnasse, panna sellele oma lootus ning rajada Sinu armastusele oma elu. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Ametimees ütles Jeesusele: "Issand, tule alla, enne kui mu laps sureb!? Jeesus ütles talle: "Mine, sinu poeg elab!? Ja inimene uskus sõna, mis Jeesus talle ütles, ning läks. Jh 4:49-50

Pühapäevakool kell 11 leerimajas.

 

Pühapäeval, 17. novembril kell 11

Valvamispühapäev. Kirikuaasta eelviimane pühapäev

Valvake! - Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu! Lk 12:35

Ps 90:1-6,12-15 Am 4:12-13 2Pt 3:8-14,18 Mt 25:1-13

Issand Jeesus Kristus, Sa tuled viimsel päeval kohut mõistma elavate ja surnute üle. Me palume Sind, anna meile rohkesti õige usu õli, et me lambid põleksid, kui Sa tuled. Pühitse meid läbinisti, et meie vaim, hing ja ihu oleksid tervikuna hoitud laitmatuna igaveseks eluks Sinu riigis, kus Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütleb: "Valvake siis, sest te ei tea seda päeva ega tundi!" Mt 25:13

 

Pühapäeval, 24. novembril kell 11

Igavikupühapäev. Kuningas Kristuse püha

Kristus - taeva ja maa Issand - Meie kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees. 2Kr 5:10

Ps 143:1-10 Tn 7:9-14 2Ts 1:3-10 Mt 25:31-46

Kõigeväeline igavene Jumal, Sa oled oma ainusündinud Poja seadnud kogu loodu Kuningaks igaveseks ajaks. Kingi meile seda armu, et kogu inimkond, kes on patu läbi Sinust lahutatud, saaks ühendatud Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda aulise valitsemise alla, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütles jüngritele: "Tema ette kogutakse kõik rahvad ja Ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest." Mt 25:32
Kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid Temaga, siis Ta istub oma kirkuse troonile. Mt 25:31

Pühapäevakool kell 11 leerimajas.

 

Jumalateenistused oktoobris

 

Pühapäeval, 6. oktoobril kell 11

17. pühapäev pärast nelipüha

Jeesus annab elu - Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. 2Tm 1:10

Ps 86:10-13 Ii 14:1-6,13-15 Rm 8:18-23 Lk 7:11-16

Issand Jumal, taevane Isa, Sina valitsed elu ja surma üle. Me täname Sind, et Jeesus Kristus on võitnud surma võimu, ja palume, aita meil astuda usus Temasse vastu oma surmale. Anna meile kindel veendumus, et nii elus kui surmas oleme Tema omad, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Jeesus astus ligi ja puudutas surnuraami, mispeale kandjad jäid seisma. Ja Ta ütles: "Noormees, ma ütlen sulle, ärka üles!? Ja surnu tõusis istuli ja hakkas rääkima. Lk 7:14-15

 

Pühapäeval, 13. oktoobril kell 11

Lõikustänupüha

Igapäevane leib - Kõikide silmad ootavad Sind ja Sina annad neile nende roa omal ajal. Ps 145:15

Ps 104:1,13–14,27–28,33 5Ms 8:7–18 2Kr 9:6–15 Lk 12:13–21

Jumal, meie Looja, Sina ei väsi meile andmast oma häid ande, Sinult saame, mida me vajame ja kasutame. Me täname Sind selle aasta lõikuse eest. Lase ka oma armu viljadel – õiglusel ja armastusel – küpseda meie sees. Anna meile tänulik süda ja õpeta meid Sinu ande kasutama kõigi inimeste heaks. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: „Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!" Lk 12:15

Pühapäevakool kell 11 leerimajas.

 

Pühapäeval, 20. oktoobril kell 11

19. pühapäev pärast nelipüha

Suurim käsk - See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda. 1Jh 4:21

Ps 119:1-8 5Ms 6:4-9 1Kr 1:4-9 Mt 22:34-40

Armas taevane Isa, Sina oled meile andnud käsud oma armastuse märgiks. Ilma Sinu abita me ei suuda siiski järgida Sinu tahet ja täita Sinu armastuse käsku. Saada Püha Vaim meid juhtima, et armastaksime Sind üle kõige ja leiaksime armastuses tee ligimese juurde. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast! Mt 22:37-39

 

Pühapäeval, 27. oktoobril kell 11

20. pühapäev pärast nelipüha

Usk ja uskmatus - Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, siis ma saan abi. Jr 17:14

Ps 78:1-8 1Ms 15:1-6 Rm 4:16-25 Mk 2:1-12

Issand, meie Jumal, me vajame Sinu andestuse jõudu, mis ainsana meid vabastab uueks alguseks. Kingi meile oma lõpmatus headuses abi ja päästet, et me elaksime Sinu läheduses ning saaksime terveks ihu ja hinge poolest. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Kõigeväeline, igavene Jumal, Sina valisid oma sulase Aabrahami, kes usus kuuletus Sinu kutsele ja rõõmustas Sinu tõotusest, et Sa temas õnnistad kõiki sugupõlvi maa peal. Anna meile usku, et Sinu tõotused täituvad ka meie heaks. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: "Poeg, sinu patud on sulle andeks antud!? Mk 2:5

Pühapäevakool kell 11 leerimajas.

 

Jumalateenistused septembris

 

Pühapäev, 1. septembril kell 11

12. pühapäev pärast nelipüha

Enese läbikatsumine - Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu! 1Pt 5:5b

Ps 51:6-14,19 Õp 28:13-14 Rm 3:21-31 Lk 18:9-14

Issand Jumal, Sina oled püha ja õiglane, aga meie oleme patused. Aita meil hoiduda eneseimetlusest ja valevagadusest, paranda oma armastuses meie vead ja lase meid alanduda vastu võtma Sinu armu. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Pühapäev, 8. septembril kell 11

13. pühapäev pärast nelipüha

Jeesus - meie aitaja - Rudjutud pilliroogu ei murra Ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta Ta ära. Js 42:3

Ps 30:3-6,12-13 2Ms 4:10-12 2Kr 3:4-6 Mk 7:31-37

Issand Jumal, Sina üksi võid tervendada ihu ja hinge. Ava meie kõrvad, et me kuuleksime Sinu püha sõna, ja puuduta meie huuli, et me võiksime ühineda Sinu lunastatute kiituslauluga. Kuule meid Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

 

Pühapäev, 15. septembril kell 11

14. pühapäev pärast nelipüha

Meie ligimene - Kristus ütleb: Mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Mt 25:40

Ps 112:5-9 Mi 6:6-8 1Jh 4:7-12 Lk 10:25-37

Halastaja Issand ja Õnnistegija, süüta meie südameis oma armastuse tuli, et me üksteist armastaksime, nagu Sina oled meid õpetanud ja meile eeskuju jätnud. Sinule olgu ülistus ja au, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

 

Pühapäev, 22. septembril kell 11

15. pühapäev pärast nelipüha

Tänulikkus - Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki Tema heategu. Ps 103:2

Ps 65:2-6,9 Js 38:16-20 Ef 5:15-20 Lk 17:11-19

Kõigeväeline Jumal, armas taevane Isa, Sina õnnistad meid igal päeval rikkalikult kõige heaga. Me palume Sind, aita meil seda märgata ning Sind headuse ja halastuse eest tänada kõik meie elupäevad. Kuule meid Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

 

Pühapäev, 29. septembril kell 11

Peaingel Miikaeli ja kõikide inglite püha ehk mihklipäev

Jumala sõnumitoojad - Issanda ingel on leerina nende ümber, kes Teda kardavad, ja Ta vabastab nad. Ps 34:8

Ps 103:19–22 1Ms 28:10–17 Ilm 12:7–12 Jh 1:47–51

Issand Jumal, taevane Isa, Sina saadad oma inglid käima meie ees ja kaitsma meid kõigis elu olukordades. Me teame, et Sa ei hülga meid, Sinu lapsi, väikseid ja suuri. Siiski oleme tihti kärsitud, muretseme ja oleme hirmul. Kingi meile rahulik süda ja aita meil end julgelt usaldada Sinu hoolde. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Pühapäevakooli algus kell 11 kirikus

 

Jumalateenistused augustis

 

Pühapäev, 4. augustil kell 11

Issanda muutmise püha ehk kirgastamispüha

Kirgastatud Kristus - Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse Tema auhiilgust! Js 60:2

Ps 97:1-2,5-6,10-11 2Ms 3:1-6 2Pt 1:16-18 Mt 17:1-8

Kõigeväeline Jumal, Sina andsid pühal mäel oma jüngritele näha meie Issanda kirkust ja kutsusid neid Teda kuulama. Aita meid, nii et tunneme Jeesuses Kristuses ära maailma Päästja ja leiame Temas uue elu ning võime pärida igavese elu Sinu juures taeva kirkuses. Kuule meid Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Sõnateenistuse peab Karin-Kristel Hansson.

 

 

Pühapäev, 11. augustil kell 11

9. pühapäev pärast nelipüha

Tõde ja eksitus - Käige nagu valguse lapsed - sest valguse vili on ju igasuguses headuses ja õiguses ja tões. Ef 5:8b,9

Ps 92:5-10,13-14 5Ms 13:1-5 1Jh 4:1-6 Mt 7:15-23

Jumal, meie Isa, Sina valgustad oma Vaimuga meie pimedust. Sina näed, kui kergesti me eksime ja teeme halbu valikuid. Anna meile tarkust teha vahet õige ja vale, tõe ja eksituse vahel, nõnda et me võiksime elada Sinu tahte järgi. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jumalateenistuse peab diakon Valdek Hang.

 

 

Pühapäev, 18. augustil kell 11

10. pühapäev pärast nelipüha

Ustavus Jumala andide kasutamisel - Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. Lk 12:48

Ps 119:129-136 Õp 3:3-8 1Pt 4:7-11 Lk 16:1-9

Issand Jumal, me täname Sind, et Sa oled meid rikkalikult õnnistanud. Hoia meid ahnuse eest ning anna meile õiglast meelt. Aita, et me oleksime Sinu andide ustavad majapidajad ja jagajad, nii et meil igavesest varandusest puudust ei tuleks, kui me jätame ajaliku elu ja tuleme Sinu kohtu ette. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

 

Teisipäev, 20. augustil kell 11

Surnuaiapüha Hulja kalmistul

Heldus ja tõde ärgu jätku sind maha! Seo need enesele ümber kaela, kirjuta need oma südamelauale, siis sa leiad armu ja heakskiitu Jumala ja inimeste silmis! Õp 3:3-4

Ps 64:2-11 Hs 3:16-21 1Kr 6:12-20

 

 

Pühapäev, 25. augustil kell 11

11. pühapäev pärast nelipüha

Soosinguajad - Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle Tema on valinud enesele pärisosaks! Ps 33:12

Ps 81:9-17 Jr 18:1-10 Ilm 3:1-6 Lk 19:41-48

Igavene Jumal ja Isa, Sina oled evangeeliumi kaudu meid kutsunud oma rahvaks ja lubanud kinkida meile elu. Juhi meid oma Vaimuga, et mõistaksime, mis meie rahuks on vaja, ega raiskaks Sinu antud meeleparandusaega. Kuule meid Jeesuse Kristuse, meie Issanda pärast.

 

Jumalateenistused juulis

 

Pühapäeval, 7. juulil kell 11  Leeripüha

4. pühapäev pärast nelipüha

Kadunud ja jälle leitud - Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Lk 19:10

Ps 32:1-2,5-8 Js 57:15-21 1Pt 5:5-11 Lk 15:1-10

Issand Jumal, taevane Isa, Sina ei soovi, et ükski Sinu loodud inimene hukkuks. Sina otsid meid, kui oleme eksinud Sinu teelt, ja palju enam, kui meie Sind otsime, hoolitsed Sina meie eest. Kingi meile ärksad kõrvad, et kuuleksime Sinu kutsuvat häält. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

 

Pühapäeval, 14. juulil kell 11

5. pühapäev pärast nelipüha

Halastage! - Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Gl 6:1

Ps 13:2-6 Jn 3:1-10 4:1-11 Sk 8:16-17 Rm 14:7-12 Lk 6:36-42

Issand Jumal, armuline Isa, Sina annad igal päeval meile patud andeks ja tahad, et meiegi andestaksime üksteisele. Murra meie südamete kõvadus, et kohtleksime üksteist halastusega ja elaksime meie Päästja õpetuse järgi leppimises ja andeksandmises, Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

 

Pühapäeval, 21. juulil kell 11

Apostlite pühapäev

Issanda teenistuses - Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Ef 2:19

Ps 145:3-7 1Ms 12:1-4 Rm 1:1-7 1Tm 1:12-17 Lk 5:1-11

Issand Kristus, meie taevane Kuningas, tänus ja rõõmus pühitseme Sinu apostlite mälestust ning palume Sind: anna oma Kirikule seda armu, et ta armastaks ja elaks selles, mida Sinu apostlid on uskunud, kuulutanud ja õpetanud. Kuule meid, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

 

 

Pühapäeval, 28. juulil kell 11

7. pühapäev pärast nelipüha

Armastuskäsk - Nõnda ütleb Issand, kes sind on loonud: Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt! Js 43:1

Ps 28:1-2,6-8 3Ms 19:1-18 Rm 12:16-21 Mt 5:20-30

Kõigeväeline Jumal, Sina ilmutad meile Jeesuses Kristuses igavest ja tõelist armastust ja tahad ka meie südameis süüdata armastuse tule. Aita meid oma Püha Vaimuga, nii et võidame endas viha ning kasvame armastuses üksteise vastu. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Jumalateenistused juunis

 

Pühapäeval, 2. juunil kell 11

Ülestõusmisaja 7. pühapäev

Püha Vaimu ootus - Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde! Jh 12:32

Ps 27:1-3,7-9 Js 44:1-5 Rm 8:12-17 Jh 15:26-16:4

Püha Jumal, Sinu Poeg, meie Päästja, on Sinuga igaveses kirkuses. Kingi meile usku, et Ta on siiski meie keskel ja jääb meie juurde maailma ajastu otsani. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: "Kui tuleb Lohutaja, kelle ma teile Isa juurest saadan, Tõe Vaim, kes lähtub Isast, siis Tema tunnistab minust." Jh 15:26

 

 

Pühapäeval, 9. juunil kell 11

Nelipüha

Püha Vaimu väljavalamine - See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Sk 4:6

Ps 68:5-11 Hs 36:24-28 Ap 2:1-13 Jh 14:23-29

Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, Sina läkitasid oma apostlitele Püha Vaimu anni. Vaata oma Kiriku peale ja ava meiegi südamed Vaimule. Süüta meis oma armastuse tuli ja tugevda meid Sinu teenimiseks. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütles: "Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!" Jh 14:27

 

Hea Sõnumi Ring kell 11 leerimajas. Hooaja lõpetamine.

 

 

Pühapäeval, 16. juunil kell 11

Kolmainupüha

Varjatud Jumal - Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis Tema au! Js 6:3

Ps 95:1-2,6-7 Js 6:1-10 Rm 11:33-36 Jh 3:1-15

Kõigeväeline Jumal, kes Sa elad pühaduses ja kõrguses, oma loodut Vaimu läbi uuendad ja juhatad ning Kristuses oma kirkust ilmutad: puhasta meid kartustest ja kahtlustest ning tee meid väärilisteks Sind teenima, kes Sa koos Pojaga ja Püha Vaimuga, üks tõeline Jumal, elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütles: "Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihast sündinu on liha, ja Vaimust sündinu on vaim." Jh 3:5-6

 

 

Pühapäeval, 23. juunil kell 11.30

Surnuaiapüha Kadrina kalmistul

Nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temase usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jh 3,16

 

Esmaspäeval, 24. juunil kell 11

Ristija Johannese sündimise püha ehk jaanipäev

Teevalmistaja - Ristija Johannese tunnistus: Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema! Jh 3:30

Ps 92:2–6 Js 40:1–8 Ap 13:14–26 Lk 1:57–66

Jumal, taevane Isa, Sinu Poja tuleku ettevalmistaja Ristija Johannes puhastas teed meie Päästjale Jeesusele Kristusele ja kutsus inimesi meeleparandusele. Aita meil loobuda kõigest sellest, mis takistab meid elamast Sinu tahte järgi. Tee meist oma sõnumitoojad ja valguse tunnistajad. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Eliisabetil sai aeg täis sünnitada ja ta tõi ilmale poja. Naabrid ja sugulased tahtsid anda talle tema isa nime Sakarias. Ent tema ema kostis: „Ei sugugi, vaid tema nimi peab olema Johannes!" Lk 1:57,59-60

 

 

Pühapäeval, 30. juunil kell 11

3. pühapäev pärast nelipüha

Kutse Jumala riiki - Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! Mt 11:28

Ps 18:17-29 Ho 11:1-4,7 Fl 2:12-16 Lk 14:16-24

Issand Jumal, taevane Isa, Sina tahad, et kõik inimesed saaksid õndsaks ja jõuaksid tõe tundmisele. Sina kutsud meid püha sõna kaudu oma riiki. Hoia meid ükskõiksuse ja hoolimatuse eest ning aita meid, et võtaksime ilma kahtlemata ja tõrkumata Sinu kutse vastu, elaksime Sinu sõna järgi ning pääseksime taevasesse pidulauda. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Tulge, sest kõik on juba valmis! Lk 14:17

 

Jumalateenistused mais

 

Pühapäev, 5. mail kell 11

Ülestõusmisaja 3. pühapäev

Hea Karjane - Mina olen Hea Karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. Jh 10:11a,27-28a

Ps 23 Hs 34:11-16 1Pt 2:21-25 Jh 10:11-16

Armuline Jumal, halastaja Isa, Jeesuses Kristuses annad Sa meile Hea Karjase, kes juhib meid Sinu teedel ja kogub Sinu rahvaks. Me palume Sind, toida, kaitse ja tervenda meid ning hoia alati Sinu osaduses. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Pühapäev, 12. mail kell 11

Ülestõusmisaja 4. pühapäev. Emadepäev

Jumala rahva koduigatsus - Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud! 2Kr 5:17

Ps 66:1-9 Js 40:26-31 Hb 13:12-16 Jh 16:16-23

Jumal, meie taevane Isa, valgusta meid oma tõe säraga, kui me eksleme pimeduses. Juhi meid oma teel ja aita pärale jõuda igavesse ellu, mida oled omadele tõotanud. Täida meid rõõmuga, mida maailm ei suuda anda. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Hea sõnumi ring kell 11 leerimajas

 

Pühapäev, 19. mail kell 11

Ülestõusmisaja 5. pühapäev

Taevariigi kodanikuna maailmas - Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid. Ps 98:1

Ps 98:1-9 Js 63:7-9 Jk 1:17-21 Jh 16:5-15

Issand, meie Jumal, Sina äratasid oma Poja surnuist ja andsid meie hinge uue laulu, millega võime Sind kiita ja ülistada. Julgusta meid kuulutama Sinu tegusid sõnade ja muusikaga, et taevane rõõm täidaks meie südamed. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Pühapäev, 26. mail kell 11

Ülestõusmisaja 6. pühapäev

Südame kõne Jumalaga - Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust! Ps 66:20

Ps 40:2,4-6 Jr 29:11-14 Ef 3:14-21 Jh 16:23-33

Taevane Isa, kes Sa kuuled kõiki meie palveid. Kingi meile palve vaimu, et me ainult ise ei räägiks, vaid ka kuulaksime, mida Sina tahad meile öelda. Vabasta meid kõigest, mis meid koormab, et saaksime andeksandmist ja elaksime Sinu armastuse keskel, Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Hea sõnumi ring kell 11 leerimajas

 

Jumalateenistused aprillis

NB! Jumalateenistused toimuvad kirikus alates palmipuudepühast.

 

Pühapäev, 7. aprillil kell 11

Paastuaja 5. pühapäev

Kannatuse pühapäev - Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest! Mt 20:28

Ps 43:1-5 1Ms 22:1-13 Hb 9:11-15 Jh 11:47-53

Jumal, Sina tõid oma Poja ohvriks maailma patu eest. Aita meil Tema kannatust meeles kanda ja Tema lunastustöö varal elada. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Pühapäev, 14. aprillil kell 11

Palmipuudepüha

Aukuninga alandustee - Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks Temas igavene elu. Jh 3:14b,15

Ps 22:2-6 Js 50:4-10 Fl 2:5-11 Jh 12:12-24

Issand Jeesus, meie Päästja. Inimesed tervitasid pidulikult Sinu saabumist Jeruusalemma, kuid jätsid siis Sind üksi kannatama. Anna meile julgust ja vaprust järgida Sind ka raskuste ja ebaõnnestumiste hetkedel. Kuule meid, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Hea Sõnumi Ring lastele kelll 11 leerimajas.

 

Neljapäev, 18. aprillil kell 18

Suur Neljapäev

Püha armulaud - Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halastaja ja armuline on Issand. Ps 111:4

Ps 111:2-5 Js 25:6-10 Ap 2:42-47 Lk 22:14-22

Issand Jeesus Kristus, toida meid eluleivaga ja anna meile juua õnnistuse karikast pühal armulaual, mille Sa oled meie jaoks seadnud. Liida meid selle sakramendi kaudu üha täielikumalt Sinu osadusse ja aita kasvada Sinule meelepärases pühitsetud elus. Luba meid kord taevasesse lauda Sinu juurde, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Jeesus võttis leiva, tänas ja murdis ja andis apostlitele, öeldes: "See on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks!? Lk 22:19

 

Reede, 19. aprillil kell 11. Ristitee palvus.

Suur Reede

Jumala Tall - Nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jh 3:16

Ps 22:7-20 Js 53 Hb 5:7-10 Lk 23:32-46

Issand Jeesus Kristus, Sa Kõigekõrgema Poeg, tänu olgu Sulle igavesti, et Sa oled saanud meie Päästjaks ja Õnnistegijaks. Aita meil Sinu valatud vere läbi pattudest puhastatuna ja Sinu ristisurma läbi igavesest surmast päästetuna osa saada Sinu taevariigi rõõmust, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Jeesus hüüdis valju häälega: "Isa, Sinu kätte ma annan oma vaimu!? Seda öeldes heitis Ta hinge. Lk 23:46

 

Laupäev, 20. aprillil kell 18. Leeripüha

Vaikne Laupäev

Ma tean, et mu Lunastaja elab, ja Tema jääb viimsena põrmu peale seisma. Ii 19:25

 

Pühapäev, 21. aprillil kell 11

Kristuse ülestõusmise püha ehk 1. ülestõusmispüha

Kristus on surnuist üles tõusnud! - Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed! Ilm 1:18

Ps 118:15-24 Ho 6:1-3 1Kr 15:1-11 Lk 24:1-12

Kõigeväeline, igavene Jumal, Sa oled [tänasel päeval] oma Poja läbi võitnud surma ja avanud meile ligipääsu igavesele elule. Seepärast pühitseme rõõmuga Tema ülestõusmise püha. Loo meid oma Vaimu väega uueks, et ka meie ärkaksime elule ja käiksime ülestõusmise valguses. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

 

Jumalateenistused märtsis

 

NB! Jumalateenistused toimuvad leerimajas

 

Pühapäeval, 3. märtsil kell 11

Pühapäev enne paastuaega

Jumala armastuse ohvritee - Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast! Lk 18:31
Ps 31:1-6 Js 58:1-9 1Kr 13 Lk 18:31-43

Armuline Jumal, Sa näitasid oma Poja kannatuses ja surmas maailmale oma armastust. Ava meie südamesilmad, et me mõistaksime Tema ohvri saladust ja järgneksime Talle kuuletumise ja armastuse teel. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Pühapäeval, 10. märtsil kell 11

Paastuaja 1. pühapäev

Jeesus - kiusatuste võitja - Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et Ta tühistaks kuradi teod. 1Jh 3:8
Ps 91:1-4,11-12,15 1Ms 3:1-7(8-19) Hb 4:14-16 Mt 4:1-11

Issand, meie Jumal, Sina lasid oma Pojal kõrbes kiusatustega võidelda, et Ta võiks aidata inimesi, kes on kiusatustes. Anna meile jõudu Temale järgneda ning lase meil Tema abiga kõik kurja rünnakud ära võita. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Hea Sõnumi Ring kell 11 leerimajas.

 

Pühapäeval, 17. märtsil kell 11

Paastuaja 2. pühapäev

Palve ja usk - Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Rm 5:8

Ps 25:1-10 2Aj 20:1-9 1Ts 4:1-8 Mt 15:21-28

Jumal, meie Isa, toeta meid, kui me abitult Sinu poole hüüame ning oleme vajumas kiusatuste ja kannatuste mülkasse. Aita meil olla väsimatud palves ja loota kindlalt Sinu tõotustele. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Pühapäeval, 24. märtsil kell 11

Paastuaja 3. pühapäev

Jeesus - kurjuse võimu võitja - Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! Lk 9:62

Ps 25:11-20 Sk 3:1-5 Ef 5:1-11 Lk 11:14-23(24-26)

Jumal, meie taevane Isa, Sina läkitasid oma Poja maailma, et Ta tühistaks kuradi teod. Halasta meie peale, kui me kiindume halvasse ja satume kurja salakavalatesse püünistesse. Vabasta meid oma sõna kaudu, kingi usku andeksandmisse ning aita meil võita ükskõiksus ja loidus meis endis Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Hea Sõnumi Ring kell 11 leerimajas.

 

Pühapäeval, 31. märtsil kell 11

Paastuaja 4. pühapäev

Eluleib - Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja! Jh 12:24

Ps 84:6-10,13 5Ms 8:2-3 1Kr 10:1-6 Jh 6:1-15

Halastaja Jumal, armas taevane Isa, me täname Sind, et Sa oled andnud oma Poja Jeesuse Kristuse meile Eluleivaks, kes taevast on alla tulnud ja kingib maailmale elu. Anna meile alati seda leiba, et Ta elaks meis ja meie Temas, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

 

Jumalateenistused veebruaris

 

NB! Jumalateenistused toimuvad leerimajas

 

Pühapäev, 3. veebruar kl 11

4. pühapäev pärast ilmumispüha

Loodusjõudude Issand - Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. Ps 66:5

Ps 107:1-2,23-31 Js 51:9-16 2Kr 1:8-11 Mt 8:23-37

Issand Jeesus Kristus, kelle sõna kuulevad tuul ja meri, me palume Sind: kinnita meid selle maailma tuultes ja tormides, et meie kartlik süda leiaks lohutust ja meie nõder usk saaks Sinu armu läbi tugevaks. Sinule olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti.

 

Pühapäev, 10. veebruar kl 11

5. pühapäev pärast ilmumispüha

Kahesugune külv - Issand toob valguse ette pimedusse varjunud asjad ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused. 1Kr 4:5b

Ps 37:1-9 Hs 33:10-16 Kl 3:12-17 Mt 13:24-30

Jumal, meie taevane Isa, me täname Sind, et Sa külvad head ja puhast sõnaseemet meie südamesse. Vala meie peale Püha Vaimu kui vihma, et Sinu seeme võiks idaneda, ja takista kurja vaenlast hea seemne hulka umbrohtu külvamast. Lase meid sõnades ja tegudes Sinule meelepärast vilja kanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Leerikursuse algus. Hea Sõnumi Ring kl 11 leerimajas.

 

Pühapäev, 17. veebruar kl 11

3. pühapäev enne paastuaega Septuagesima

Teenimatu arm - Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! Tn 9:18

Ps 18:2-7 Jr 9:22-23 1Kr 9:24-27 Mt 20:1-16

Issand Jumal, Sina kutsud meid oma viinamäele ega jäta kedagi jõude. Anna meile kõigile ülesanded Sinu riigis ja juhi meid oma tarkust mööda. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Pühapäev, 24. veebruar kl 11

Iseseisvuspäev

5Ms 8:10–18 (või Kg 9:13–18) Rm 13:1–10 (või Ap 17:24–30) Jh 8:31–36 (või Mt 20:25–28)

Püha Jumal, kõigi rahvaste Issand, juhi meie rahvast oma Vaimuga, et me käiksime õiguses ja rahus. Lase meil saavutada õitsengut, mis on Sinule meelepärane. Aga üle kõige anna meile usku Sinusse, et kogu rahvas austaks Sinu nime ja me teeniksime üksteist Sinu armastuses. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Hea Sõnumi Ring kl 11 leerimajas

 

Jumalateenistused jaanuaris

 

NB! Jumalateenistused toimuvad leerimajas

 

Pühapäevak, 6. jaanuaril kell 11

Kristuse ilmumise püha ehk kolmekuningapäev

Jeesus, maailma valgus - Pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba. 1Jh 2:8

Ps 72:1-3,8-12 Js 60:1-6 Ef 3:2-9 Mt 2:1-12

Jumal, meie taevane Isa, Sinu täht juhatas Hommikumaa targad sõime juurde ja Sa ilmutasid neile oma Poega. Juhi ka meid, nii et me usus Tema kui oma Issanda ära tunneme ja seeläbi viimaks Sinu kirkust näeme. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Tähetargad kuulasid kuninga jutu ära ning asusid teele. Ja vaata, täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps. Mt 2:9

 

 

Pühapäeval, 13. jaanuaril kell 11

Kristuse ristimise püha ehk 1. pühapäev pärast ilmumispüha

Ristimise and - Keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Rm 8:14

Ps 89:19-22,27-30 Js 42:1-4 Tt 3:4-7 Mt 3:13-17

Issand Jumal, taevane Isa, Sina ilmutasid end oma armsa Poja ristimise hetkel ja tahad, et meiegi Teda kuulaksime. Me oleme Tema käsu ja tõotuste peale ristitud, saanud pattude andeksandmise ja uuesti sündinud Sinu lasteks. Aita meil nüüd Sinu lastena uues elus käia ning jõuda Sinu igavesse riiki. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata, taevad avanesid ning Ta nägi, kuidas Jumala Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli Tema peale. Mt 3:16

 

 

Pühapäeval, 20. jaanuaril kell 11

2. pühapäev pärast ilmumispüha

Jeesus ilmutab oma jumalikku väge - Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Jh 1:17

Ps 105:1-5,39-42 2Kn 4:1-7 (v Js 12:1-6) Rm 12:6-16 Jh 2:1-11

Kõigeväeline Jumal, Sa oled ilmutanud oma väge ja juhtinud paljusid oma Poja tegude varal usule. Ava meiegi silmad nägema imesid, mida Ta on teinud, ja tugevda meie usku Sinu väesse ja armastusse; Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles teenritele: "Täitke anumad veega!" Ja nad täitsid need ääretasa. Ja Ta ütles neile: "Ammutage nüüd ja viige pulmavanemale!" Ja nemad viisid. Jh 2:7-8

 

 

Pühapäeval, 27. jaanuaril kell 11

3. pühapäev pärast ilmumispüha

Jeesus äratab usule - Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. Lk 13:29

Ps 102:16-23 5Ms 10:17-21 (v 1Kn 8:41-43) Rm 1:16-17 Mt 8:5-13

Jumal, kõigi rahvaste Isa, Sa oled kutsunud enda juurde ka neid, kes on Sinust kaugel. Aita, et evangeeliumi kuulutus jõuaks iga inimeseni ja kõik rahvad kiidaksid ja teeniksid Sind Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Hea Sõnumi Ring kelll 11 leerimajas

 

Jumalateenistused detsembris

 

Pühapäeval, 2. detsembril kell 11

Advendiaja 1. pühapäev, kirikuaasta algus

Sinu Kuningas tuleb alandlikkuses - Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! Sk 9:9


violett

Ps 24:7-10 Js 62:10-12 Rm 13:11-14 Mt 21:1-9

Issand Jeesus, meie Päästja, alandliku ja vaiksena viid Sina oma kuningriigi võidule ja murrad kurjuse meelevalla. Me ootame Sinu armu ja rahu. Sinu sõna ja sakramendid tugevdagu meid lootuses ka uue kirikuaasta jooksul. Kuule meid, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Rahvahulgad, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid: "Hoosanna Taaveti Pojale! Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel! Hoosanna kõrgustes!? Mt 21:9

Laulab kirikukoor. Külalisena jutlustab kaitseväekaplan Peeter Paenurm

 

 

Pühapäeval, 9. detsembril kell 11

Advendiaja 2. pühapäev

Sinu Kuningas tuleb kirkuses - Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! Lk 21:28

violett

Ps 80: 2-3,15-20 Ho 2:20-22 1Pt 1:13-17 Lk 21:25-33

Kõigeväeline Jumal, taevane Isa, me palume Sind: ärata meid üles, et siis, kui Sinu Poeg tagasi tuleb, oleksime valmis Teda rõõmuga vastu võtma ja Sind puhta südamega teenima. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: "Kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!" Lk 21:28

Hea Sõnumi Ring leerimajas kl 11. Pärast teenistust kirikukohv leerimajas

 

 

Pühapäeval, 16. detsembril kell 11

Advendiaja 3. pühapäev

Valmistage Issandale teed - Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! Js 40:3a,10a

violett

Ps 85:9-14 Jr 3:21-25 1Kr 4:1-5 Mt 11:2-10

Kõigeväeline Jumal, Sina kutsusid kord Ristija Johannese tunnistama Sinu Poja tulemist ja valmistama Talle teed. Pööra meie kangekaelsed südamed järgima Sinu tahet, et me Kristuse tulemisest maailmale tunnistaksime ja Talle teed valmistaksime. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.
Pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast! Mt 11:5-6

 

 

Pühapäeval, 23. detsembril kell 11

Advendiaja 4. pühapäev

Issand on lähedal - Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Issand on ligidal! Fl 4:4,5b

violett

Ps 130:5-8 (v Ps 102:14,16-17,20-22) Sf 3:14-17 Fl 4:4-7 Mt 1:18-24

Issand, meie Jumal, me rõõmustame koos Neitsi Maarjaga Sinu suurte tegude üle. Valmista meie südamed vastu võtma rõõmusõnumit Päästja sündimisest ja lase sellel uuendada meie elu ning teha meist rahu ja armastuse saadikud. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja Teda hüütakse nimega Immaanuel, see on tõlkes: Jumal on meiega. Mt 1:23

"Tähevalgus" Jumalateenistus lastele kell 18

 

 

Esmaspäeval, 24. detsembril kell 18

Jõululaupäev ehk jõuluõhtu

Vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu!

Kõigeväeline Jumal, valguse Isa, me täname Sind Sinu suure armastuse eest, et Sa oled keset inimkonna pimedat patuööd oma ainusündinud Poja meile valguseks andnud. Paistku Tema valgus jõulusõnumis meiegi südametesse, täitku meid tõelise rõõmuga ning avagu meie huuled Sind kiitma ja ülistama Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

 

 

Teisipäeval, 25. detsembril kell 11

Kristuse sündimispüha ehk 1. jõulupüha

Sõna sai lihaks - Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema kirkust. Jh 1:14

valge

Ps 100 Js 52:7-10 v Js 11:1-9 Hb 1:1-12) v 1Jh 4:9-16 Jh 1:1-14

Taevane Isa, me täname Sind, et Sa saatsid oma Poja meie Päästjaks patust muserdatud maailma. Ta on Sinu kirkuse kiirgus ja Sinu olemuse kuju. Ava meile Tema sündimise saladus ja luba kogu maailmal näha, mida Sa oled oma Pojas kinkinud. Kinnita meie usku ja kingi meile jõudu elada Sinu valguses, et me jõuaksime siit kaduvusest igavesse ellu, kus me saame näha Sinu Poja, meie Issanda tõelist kirkust, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Ingel ütles karjastele: "Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus." Lk 2:10-11

 

 

Pühapäeval, 30. detsembril kell 11

Jõuluaja 1. pühapäev

Püha Perekond - Suured on Issanda teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel. Ps 111:2

valge

Ps 71:14-19 Js 25:1,4-5 Gl 4:3-7 Lk 2:33-40

Kõigeväeline Jumal, Sa oled Püha Perekonna näol kinkinud meile eeskuju. Aita ka meie peredel elada üksmeeles ja vagaduses ning liida neid vastastikuses austuses ja armastuses. Viimaks too meid kõiki Sinu igavese isamaja rõõmu ja rahusse. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

 

 

Esmaspäeval, 31. detsembril kell 18

Taizé-palvus leerimajas

Igavene Jumal, me täname Sind kõige eest, mida Sa möödunud aastal oled meile jaganud. Anna andeks meie teadmatult ja teadlikult tehtud eksimused. Luba meid uuesti algusest alata. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Jumalateenistused novembris

 

Pühapäeval, 4. novembril kell 11

24. pühapäev pärast nelipüha

Kahe riigi kodanik - Kuningate Kuningas ja isandate Issand, kellel ainsana on surematus, Tema päralt olgu au ja igavene võimus. 1Tm 6:15,16
KLPR 289  roheline

Ps 75:2-8,10-11   Tn 2:31-41,44   Rm 13:1-7   Mt 17:24-27

Issand Jeesus, meie Lunastaja, Sinul on meelevald nii taevas kui ka maa peal ja Sina tahad, et me elaksime õiguses ja rahus. Aita meil elus hinnata õigeid väärtusi, täita oma kohust ühiskonna ees ja kõiges Sinule ustavaks jääda, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Jeesus küsis: "Mis sa arvad, Siimon, kelle käest võtavad kuningad maa peal tolli või pearaha? Kas oma poegadelt või võõrastelt?? Peetrus ütles: "Võõrastelt.? Mt 17:25-26

Lisalugemine: Trk 11:22 - 12:2
Laupäeva õhtul: Ps 108:2-7  Mk 6:45-52
Pühapäeva õhtul: Ps 108:2-7  Tn 4:1-14

 

 

Pühapäeval, 11. novembril kell 11

25. pühapäev pärast nelipüha

Surmast ellu - Tänage Isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa saama pühade pärandist valguse riigis. Kl 1:12
KLPR 378  roheline

Ps 126   Kg 12: (1-5) 6-7   2Tm 4:6-8   Lk 20:27-40

Püha, igavene Jumal, Sa ei ole surnute, vaid elavate Jumal. Sinus leiame selle maailma kaduvuse ja surma keskel elu mõtte. Aita meil selles usus kasvada ja kõiges Sind teenida, et võiksime kord näha, millesse siin oleme uskunud. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: "Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal, sest kõik elavad temale." Lk 20:38

Lisalugemine: Trk 1:7-15
Laupäeva õhtul: Ps 108:2-7   Ii 14:7-14 (v Trk 3:1-9)
Pühapäeva õhtul: Ps 108:2-7   1Ts 5:23-24

Martin, Tours'i piiskop († 397)
valge*
Ps 9:8-12   Js 58:7 - 8:1   1Ts 5:1-11   Mt 25:31-40

Issand Jumal, Sina näed, et meil endil ei ole midagi, mis Sinu ees püsima jääks. Hoia meid oma armus, et me alati elaksime püha Martini kombel ligimesi armastades ja oleksime Sinule meelepärased. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Isadepäev

Hea Sõnumi Ring leerimajas kell 11. Pärast teenistust kirikukohv.

 

Pühapäeval, 18. novembril kell 11

Valvamispühapäev. Kirikuaasta eelviimane pühapäev

Valvake! - Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu! Lk 12:35
KLPR 177  roheline

Ps 90:1-6,12-15   Ps 94:8-15   1Ts 5:2-11   Mt 24:36-44

Issand Jeesus Kristus, kes Sa tagasi tuled päeval, millest ei tea isegi inglid taevas. Anna, et elu mured ja ahvatlused ei saaks meid eksitada. Aita meil ustavalt valvata ja paluda, nii et me Sinu tulemise päeval võiksime rõõmuga kuulda Sinu häält ja minna Sind vastu võtma. Julgusta meie südameid Sinu tõotusi uskuma, et miski meid ei lahutaks Sinu armastusest, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega Poeg, vaid Isa üksi. Sest nii nagu olid Noa päevad, nõnda on Inimese Poja tulemine. Mt 24:36-37

Lisalugemine: Trk 7:7-14
Laupäeva õhtul: Ps 34:12-23   Mk 13:1-8
Pühapäeva õhtul: Ps 34:12-23   Kl 1:1-5a

 

 

Pühapäeval, 25. novembril kell 11

Igavikupühapäev. Kuningas Kristuse püha

Kristus - taeva ja maa Issand - Meie kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees. 2Kr 5:10
KLPR 299  valge

Ps 143:1-10   Tn 12:1-3   Ilm 20:11-21:1   Mt 25:31-46

Issand, meie Lunastaja, Sina oled kõikide aegade valitseja, taevane Kuningas, kellele alluvad kõik väed ja võimud. Sinu riigi saabumist ei saa keegi takistada. Rõõmusta meid selles veendumuses ja kingi meile usk Sinu tõotuste täitumisse. Jõudku pea Sinu taastuleku päev, mil Sa teed oma kuningriigi kõigile avalikuks ja me võime Sinu lunastatud kogudusena Sulle vastu minna, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütles jüngritele: "Tema ette kogutakse kõik rahvad ja Ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest." Mt 25:32

Lisalugemine: Su 44-64
Laupäeva õhtul: Ps 34:12-23   Sk 8:1-8 (v Tb 13:11-18)
Pühapäeva õhtul: Ps 34:12-23   Ilm 12:10-12a

Katariina Aleksandriast, märter († 4. saj), kadripäev

Hea Sõnumi Ring leerimajas kell 11. Pärast teenistust kirikukohv leerimajas.