5.06.23

Pühapäev, 4. juuni kl 11 Kolmainupüha

Varjatud Jumal - Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis Tema au! Js 6:3

valge

Ps 95:1-2,6-7 Ii 37:21-24 Kg 8:16-17 Ef 4:1-6 Jh 15:1-10

Igavene Kolmainu Jumal, Sina oled meid loonud, lunastanud ja pühitsenud. Valgusta meid, nii et me Sinu olemuse saladuse ära tunneme ja usus kindlamaks saame, kuni me Sind kirkuses palgest palgesse näeme, kes Sa, Isa ja Poeg ja Püha Vaim, üks tõeline Jumal, elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütleb: "Nõnda nagu Isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse!" Jh 15:9

Pühapäev, 11. juuni kl 11

  1. pühapäev pärast nelipüha

Kaduvad ja kadumatud aarded - Kristus ütleb: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu. Lk 10:16

Ps 49:6-10,16-21 Am 8:4-8 2Kr 8:1-9 Lk 12:13-21 Mt 13:44-46

Kõigeväeline Jumal, nende tugevus, kes Sinu peale loodavad. Sa oled meil lubanud soetada endale omandit ja koguda vara. Kingi oma Vaimu läbi tarkust, et see vara ei saaks meile nuhtluseks, vaid õnnistuse vahendiks. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Pühapäev, 18. juuni kl 11

  1. pühapäev pärast nelipüha

Kutse Jumala riiki - Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! Mt 11:28

Ps 18:17-20,26-29 Sk 1:3-6 1Kr 1:26-31 Lk 19:1-10

Kõigeväeline armuline Jumal, see on Sinu and ja tegu, kui usklik rahvas Sind väärikalt ja siiralt teenib. Päästa meid kõigest, millesse võime takerduda teel Sinu poole, et saaksime takistamatult vastu rutata rõõmule, mida oled meile tõotanud. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: "Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.? Lk 19:10

Pühapäev, 25. juuni kl 11

  1. pühapäev pärast nelipüha

Kadunud ja jälle leitud - Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Lk 19:10

Ps 32:1-2,5-8 Ho 12:6-7 Js 61:10-11 Rm 4:1-8 Lk 15:11-32

Jumal, armas taevane Isa, Sina saatsid oma Poja siia maailma otsima ja päästma kadunut. Hoia meid elavas usus ja kui me olemegi Sinust eemale eksinud, juhata meid oma püha sõnaga

pöörduma ja meelt parandama. Ärata meid õigel viisil hoolitsema üksteise eest, et eksinud võiksid leida tee tagasi Sinu juurde. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Kui poeg alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale ning ta jooksis ja langes poja kaela ja andis talle suud. Lk 15:20

Toimetaja: GETHE ROHUMÄGI