Juulikuu jumalateenistused

 

Pühapäev, 5. juuli kl 11

5. pühapäev pärast nelipüha
Halastage! - Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Gl 6:1

Ps 13:2-6 2Sm 12:1-10,13 Rm 2:1-11 Jh 8:2-11

Kõigeväeline Jumal, Sina ei lase ennast pilgata, aga Sa oled ka halastav Isa, kes patud andeks annab ja langenu üles tõstab. Halasta meie peale, kes me kaasinimese vead armutult hukka mõistame, aga ei näe oma suurt patuvõlga. Hoia meid väära enesearmastuse ja uhkuse eest ja aita meil Sinu Poja eeskuju järgi oma ligimest õiglaselt ja halastavalt kohelda. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

 

Pühapäev, 12. juuli kl 11

Apostlite pühapäev
Issanda teenistuses - Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Ef 2:19

Ps 145:3-7 Hs 2:1-8 Ef 2:19-22 Mt 16:13-19

Kõigeväeline Jumal, Sina oled rajanud oma Kiriku apostlite tunnistusele ja õpetusele. Juhi meid oma käega, et me ei laseks kurjuse vägedel end eksitada, vaid püsiksime Sinu tões. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

 

 

Pühapäev, 19. juuli kl 11

7. pühapäev pärast nelipüha
Armastuskäsk - Nõnda ütleb Issand, kes sind on loonud: Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt! Js 43:1

Ps 28:1-2,6-8 1Sm 15:22-26 Jk 2:8-13 Mk 10:17-27

Kõigeväeline Jumal, Sina ilmutad meile Jeesuses Kristuses igavest ja tõelist armastust ja tahad ka meie südameis süüdata armastuse tule. Aita meid oma Püha Vaimuga, nii et võidame endas viha ning kasvame armastuses üksteise vastu. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

 

Pühapäev, 26. juuli kl 11

Issanda muutmise püha ehk kirgastamispüha
Kirgastatud Kristus - Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse Tema auhiilgust! Js 60:2

Ps 97:1-11 2Ms 3:9-15 Ilm 1:9-18 Mk 9:2-8

Kõigeväeline Jumal, Sinu Poeg ilmutas pühal mäel jüngritele oma kirkust, enne kui Ta läks kannatama ristisurma. Anna ka meie ususilmadele näha Tema auhiilgust, et oleksime kindlad koos Temaga kannatades ja saaksime kord kirkuses Tema sarnaseks. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.