Jaanuarikuu jumalateenistused

Pühapäeval, 10. jaanuaril kelll 11

Kristuse ristimise püha ehk 1. pühapäev pärast ilmumispüha

Ristimise and - Keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Rm 8:14
valge

Ps 89:19-22,27-30 1Ms 9:12-16 Gl 3:23-29 Lk 3:15-18,21-22

Issand Jumal, halastaja Isa, Sa oled oma armsa Poja läbi seadnud meile püha ristimise sakramendi uuestisünni pesemiseks ning sellega puhastanud meid pattudest ja võtnud oma riigi osadusse. Juhi meid Püha Vaimuga, et me õigesti mõistaksime Sinu armu suurust, paneksime oma lootuse ristimisele ning teeniksime Sind pühitsetud ja puhta eluga usus. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Kui ka Jeesus oli ristitud ja palvetas, et taevas avanes ja Püha Vaim laskus ihulikul kujul Jeesuse peale kui tuvi. Lk 3:21-22

 

 

Pühapäeval, 17. jaanuaril kell 11

2. pühapäev pärast ilmumispüha

Jeesus ilmutab oma jumalikku väge - Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Jh 1:17
roheline

Ps 105:1-5,39-42 Js 62:1-3 Tt 1:1-3 Lk 4:16-21

Kõigeväeline Jumal, Sina saatsid oma Poja õpetama ja kuulutama Sinu riiki. Saada oma Vaim ka meie peale, et võiksime kuulutada evangeeliumi vaestele, vabakssaamist seotuile ja vabadust rõhutuile. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Pärast Johannese vangistamist tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi: "Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!" Mk 1:14-15

 

 

Pühapäeval, 24. jaanuaril kell 11

3. pühapäev pärast ilmumispüha

Jeesus äratab usule - Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. Lk 13:29
roheline

Ps 102:16-23 5Ms 32:36-39 2Kr 1:3-7 Mk 1:29-39

Kõigeväeline Jumal, rahvaste Issand, Sa oled ilmutanud oma tahet kõigile rahvastele ja tõotanud oma abi meile kõigile. Aita meil kuulda ja teha, mida Sina tahad, et pimedus saaks võidetud Sinu valguse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud. Ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid haigusi, ning ajas välja palju kurje vaime. Mk 1:32,34

 

 

Pühapäeval, 31. jaanuaril kell 11

3. pühapäev enne paastuaega Septuagesima

Teenimatu arm - Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! Tn 9:18
roheline

Ps 18:2-7 1Sm 16:1-13 Rm 9:11-23 Lk 17:7-10

Kõigeväeline igavene Jumal, Sinul on rohkem valmidust meid kuulata, kui meil Sind paluda, ja Sina annad enam, kui meie küsime. Kingi meile oma täiuslikud annid, ehkki me seda väärt ei ole, ning vabasta meid kõigest, mis koormab meie südametunnistust. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: "Nõnda ka teie: kui te olete teinud kõik, mida teil on kästud, siis öelge: Me oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha." Lk 17:10